Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
0,00 € HANYX, s.r.o. Obec Kosihovce
27. Február 2024
Zmluva o vykonaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
4/2024
0,00 € HANYX s.r.o. OBEC Kleňany
27. Február 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
7/2024
0,00 € HANYX s.r.o. Obec Veľká nad Ipľom
27. Február 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
03/2024
0,00 € HANYX s.r.o., Miroslava Hanesová Obec Gregorova Vieska
27. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 03/2024/ŠJ
RKZ_03_2024_SJ
18 649,20 € A.P.S.-FOOD s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-134-01183
24-134-01183
2 150,00 € NATURALISTA Fond na podporu umenia
27. Február 2024
Kúpna zmluva na dodanie: Elektrochirurgický generátor
Kúpna zmluva VÚSCH č. 24-2024-KZ
0,00 € Surgitech s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-135-01187
24-135-01187
10 000,00 € Musica perpetua Fond na podporu umenia
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1 zo dňa 24. 11. 2023
23.2.24
0,00 € Peter Kováč Obec Trstené pri Hornáde
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. PF/36/2024/73
0,63 € Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n. o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
27. Február 2024
Licenčná zmluva
49/2024
0,00 € e SYST s.r.o. Mesto Turzovka
27. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/28/059/3
9 493,44 € Visuall s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
27. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/28/059/32
10 171,44 € LOPEKO, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
27. Február 2024
Objednávka č. 202401 - Oprava strechy - dotácia z Úradu vlády SR
Objednávka č. 202401 Oprava strechy - dotácia z Úradu vlády SR
0,00 € DARUS stav s.r.o. Biela voda, n.o.
27. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre Tanečné divadlo Ifjú Szivek
2024/011/ZDS002
7,50 € MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Tanečné divadlo Ifjú Szivek
27. Február 2024
Zmluva o dodávke zemného plynu
2024/012/ZDS003
0,04 € MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Tanečné divadlo Ifjú Szivek
28. Február 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Oleksandr Melnykov - talisman Mineraly
2302202418
400,00 € Oleksandr Melnykov - talisman Mineraly Trhoviská Ružinov, s.r.o.
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_026/2024
1 000,00 € Horoklub Hriňová Mesto Hriňová
27. Február 2024
Poistná zmluva
19/2024/M
100,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
27. Február 2024
DOHODA č. 0222/2024/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
022/2024/VV
333,00 € Občianske združenie Živé námestie Dom Kultúry Liptovský Mikuláš