Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1252/24
1252/24
0,00 € Kresfarma s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
Rámcová dohoda na opakované dodanie stavebného materiálu č. UVTOS-01068/32-SU-2024
UVTOS-01068/32-SU-2024
35 969,04 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
17. Máj 2024
Zmluva č. 2 2023 012 o usporiadaní baletného predstavenia
2 2024 012
0,00 € Bc. Lívia Zábavíková, DiS. art. – Baletná škola POINTE Mestské divadlo
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
MsÚ 214/2024
2 039,78 € SOLARIS Travel, s.r.o. Dolný Smokovec 16055, 059 81 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
58/2024/OP
0,00 € Michal Gabčo Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
17. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 448/2024 - vykonanie diela: ,,Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2. etapa, doplnenie odstavných státí“
448/2024
159 600,00 € LT development s.r.o. Mesto Žilina
17. Máj 2024
Rámcová zmluva 236/2024 Overovanie a oprava meračov tepla a vodomerov
236/2024
41 050,02 € MEASURING, s.r.o. BARDTERM s.r.o.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
12/2024
168,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Nižný Tvarožec
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1118/24
1118/24
0,00 € Biofarma, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
2024 MA2
2024 MA2
860,00 € Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Tajov
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241000176
190,34 € MIROSLAVA TORÁČOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4240600167
544,93 € MAREK KRASLAN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
47_zmluva_2024
12 782,96 € DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Obec Beňuš
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244300372
602,68 € MONIKA ŠTIMOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244700549
293,40 € ING. JANA LÖRINCOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
51/2024
250,00 € Phartemide s. r. o. Mesto Strážske
17. Máj 2024
zmluva o zabezpečení Školy v prírode
10/2024/227
18 818,00 € Cestovná kancelária FANY Základná škola, Hroncova 23, Košice
17. Máj 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu č. RS-20052405-PPZ
04_2024
3 200,00 € Cestovná kancelária FANY Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
17. Máj 2024
zmluva o obstaraní zájazdu
05/2024/227
13 682,00 € Cestovná kancelária FANY Základná škola, Hroncova 23, Košice
17. Máj 2024
zmluva o zabezpečení Školy v prírode
04/2024/227
10 431,00 € Cestovná kancelária FANY Základná škola, Hroncova 23, Košice