Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004026
1 200,00 € Jaromír Kadlec Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004721
300,00 € Marek Weglowski Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
prlogHC– 118-352 /2021
20,52 € Radoslav POLÁČEK Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60395
1 500,00 € Albert Michalec Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60374
1 500,00 € Štefan Tomko, Kristína Tomková r.Herzegová Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60368
1 500,00 € Tatiana Sojčáková, rod. Koščová Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-01/2021/Most pri Bratislave/1949/3232
769,78 € Ivan Garay Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o úvere
606/12/2021
19 760,00 € Marián Nagy a Krisztina Nagy Štátny fond rozvoja bývania
14.
Máj
2021
Darovacia zmluva 2021/90010/DAR uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
2021/90010/DAR
0,00 € Echt Creative Community / Pavol Kyselica Slovenské centrum dizajnu
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60354
1 500,00 € Ernest Zsigmond, Beata Zsigmondová Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-408/2021/Farná/1175/2889
400,89 € Zuzana Elisová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004035
300,00 € Juraj Buzalka Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-109/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.3
0,71 € Miroslav Hlucháň Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61930
1 750,00 € Valovič Ján r. Valovič Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-02/2021/Most pri Bratislave/1949/3232
159,01 € Roľnícke družstvo podielníkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60714
1 500,00 € Anton Panis, Martina Panisová, r. Šoltisová Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-059/2/2021/Jarovce/1175/2583
933,10 € Monika Knoteková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ŠbSP-103/2021
36,72 € Ing. Ján JEVIN Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60699
1 500,00 € Jana Zeleňáková r.Bašková Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004037
300,00 € Pavel Navrátil Agentúra na podporu výskumu a vývoja