Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/430/2023/K
2024001305
0,00 € Horváthová Žaneta, Šidelka Róbert Mesto Košice
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva
EXT_044/2024
195,00 € Výtvarníci Obec Chorvátsky Grob
22. Apríl 2024
FEAST USER AGREEMENT
PRAV/27/2024
0,00 € EUROCONTROL Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09219-Z
SPO-V03-09219-Z
19 000,00 € Marta Luptáková Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100702
45/2024
19,91 € Vrbovská Anna Obec Kopčany
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00890-Z
SPO-V05-00890-Z
22 800,00 € Tatiana Landová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
príkazná zmluva č. 54/2024
642024
200,00 € Róber Novák Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
22. Apríl 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva č. 3/2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva č. 3/2024
300,00 € Lucia Šašková Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
22. Apríl 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Training Agreement No. 7/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 182/2024
1 300,00 € Liubov Pashchenko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_024/2024
50,00 € Leláková Anna Mestská časť Košice - Šaca
22. Apríl 2024
Zmluva o dielo
051/2024
250,00 € Dušan Krnáč Pohronské osvetové stredisko
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.5/2024 uzavretá v súlade s ustanoveniami §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka
2024/031
0,00 € Podľa zmluvy Obec Brodské
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Obec Mikušovce SOŠ dopravná Trenčín
22. Apríl 2024
príkazná zmluva č. 55/2024
652024
450,00 € Ľubomír Čuban Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00820-Z
SPO-V03-00820-Z
19 000,00 € Juliana Kerestešová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05644-Z
SPO-V03-05644-Z
19 000,00 € František Gura Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Zmluva 19/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Merašice - Na Doline
162024
40,00 € Mária Polačková Obec Merašice
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_025/2024
50,00 € Brincková Emília Mestská časť Košice - Šaca
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00901-Z
SPO-V05-00901-Z
22 800,00 € Ing. Ingrid Vasilková Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02613-Z
SPO-V03-02613-Z
19 000,00 € Mgr. Marian Horečný Slovenská agentúra životného prostredia