Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Darovacia zmluva
11/2022
0,00 € Obec Nemčiňany ŠÚ SR
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
11/2023
0,00 € Obec Nemčiňany Helena Soboňová
30. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve
12/2023
0,00 € Obec Nemčiňany Pramos Centrum s.r.o.
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/88/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/120/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
30. September 2023
Zmluva o nájme
29
1 815,24 € Obec Staškov Miroslava Kubištová
30. September 2023
Nájomná zmluva
22023
97,70 € Obec Sklené Pavel Roman, Nataša Romanová
30. September 2023
Nájomná zmluva
32023
52,60 € Obec Sklené Jaroslava Pavlíková
30. September 2023
Nájomná zmluva
2/2023
69,00 € Obec Sklené Tibor Frno, Martina Frnová
30. September 2023
Nájomná zmluva
52023
28,70 € Obec Sklené Helena Bulíková
30. September 2023
Nájomná zmluva
42023
99,30 € Obec Sklené Matúš Lihan
30. September 2023
Byt č. 100, Novomeského 517/2, Žiar nad Hronom
639/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Sergei Lasac
30. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/34/054/1737
2 466,00 € Obec Zborov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu č.5/2023 NB
5/2023 NB
Doplnená
147,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Karab Miroslav
30. September 2023
Nájomná zmluva 2 izbového bytu č. 5 určeného na sociálne bývanie na Novej 3 v Moldave nad Bodvou
387/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Štefan Kuru
30. September 2023
Nájomná zmluva 2 izbového bytu č.20 určeného na sociálne bývanie na Novej 3 v Moldave nad Bodvou
388/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Andrea Spišáková
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.31 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
389/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Mária Ganyová
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.30 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
390/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Klára Graciková
30. September 2023
Nájomná zmluva 2 izbového bytu č.35 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
393/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Milan Hliviak
30. September 2023
Nájomná zmluva 2 izbového bytu č.38 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
392/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou František Kiš