Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
DOHODA č. 2024/0396 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0396
1 500,00 € Mudrončík Peter Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Kúpna zmluva
340-A.2-HR-46-KZ/2023
18,34 € Jaroslav Jakubec Železnice Slovenskej republiky
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
14/2024
771,18 € Fridrich Szegény Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda
27. Február 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-40/2024
0,00 € OZ Priatelia grófa Beňovského - Count Benovsky´s friends - Amis du comte Benovsky Múzeum mesta Bratislavy
27. Február 2024
Dohoda o splátkach
VK/001/2024/APTP
3 866,73 € Trencsényi Zoltán Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00369-Z
SPO-V03-00369-Z
19 000,00 € Stanislav Prna Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
Zmluva č. 2024/10/Z
3/2023/23
204,60 € Zuzana Kristová Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
27. Február 2024
Poskytnutie produktu Komunal v kombinácií nasledujúcich bankových produktov
07/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Spišské Hanušovce
28. Február 2024
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2024-1/17, ISBN 978-80-552-2555-5
0,00 € doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. a spol. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty.
OdŠČ-1-15/2024
28,72 € pplk. Tomáš DAŇO Ministerstvo obrany SR
27. Február 2024
Dohoda o používaní súkromného osobného cestného motorového vozidla
21/2024/IZPI/NR
0,00 € Peter Vnučko Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
27. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
OcU-TOP-71-128/2024
9 850,00 € Ernest Varga Obec Topoľnica
28. Február 2024
Dohoda o náhrade škody
00636/2024/KÚ/OSMS-006
64,88 € zodpovedný Národný bezpečnostný úrad
28. Február 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 95/2024
0,00 € Michaela Fedičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/319/2023/K
2024000763
0,00 € Ferčák Július, Ferčáková Kvetoslava Mesto Košice
28. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 43/45/2024
43/45/2024
0,00 € Mesto Sabinov Bandyová Mária
28. Február 2024
Nájomná zmluva
3570/2024/OM/16
1 680,00 € Monika Lišivková Mesto Levoča
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
50/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Turzovka
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02242-Z
SPO-V04-02242-Z
19 000,00 € Jozef Hoffmann Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09151-Z
SPO-V03-09151-Z
19 000,00 € Ing. Pavol Stebnický Slovenská agentúra životného prostredia