Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
23/2024-ZHM
30,00 € Anna Líšková Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
17. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
872024
40,00 € Mgr. Adriana Šimšajová Centrum voľného času v Poprade
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05017-Z
SPO-V04-05017-Z
19 000,00 € Mária Bencsiková Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce
27/2024
0,00 € Jozef Palovčák Obec Staré
17. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-19-170/2024
28,67 € Mgr. Martina ĎURIŠOVÁ Ministerstvo obrany SR
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05230-Z
SPO-V04-05230-Z
19 000,00 € Mgr. Maroš Hrinko Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
Uznanie dlhu s dohodou o splátkach
160/2024
118,70 € Jana Bendzáková Obec Bernolákovo
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02790-Z
SPO-V04-02790-Z
19 000,00 € Bc. Jana Marošiová Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby - Otvorenie parku Račianske mýto
108/2024
200,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
17. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí ubytovania
51.k-220-9/2024
0,00 € Stanislav MIHÁLY Ministerstvo obrany SR
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 67/2024
ZoNB 67/2024
254,55 € Vladimír Petr PREŠOV REAL, s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/986/I/PRIF/TAJ
94,00 € doc. Dr. rer. nat. Peter Vďačný, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
17. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
37/106101/2024
20,00 € Ing. Jakub Štofanko Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
17. Máj 2024
DOHODA o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D6/2024/OM
0,00 € Mgr. Karol Morávek Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Dohoda o propagácii obchodného mena (reklame)
07/04/2024
500,00 € Mgr. Peter Jakuba SPOOL a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/1244
27,50 € PhDr. Jasna Paličková Slovenské národné múzeum
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2019 o nájme pozemku
202400454/2024
0,00 € Ing. Vladimír Bielous Mesto Prešov
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 809
6600001688
0,00 € Bartolomej Boboňko MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 19/2024_8
19/2024_8
103,00 € Jozefína Skokanová Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
17. Máj 2024
Komisionárska zmluva č. 3/2024
7/2024/LGPMB-18
7,00 € Dana Tomečková Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši