Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ústrednej knižnici SAV, Bratislava
Z 32/2024
0,00 € Ústredná knižnica SAV Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
22. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania činnosti formou menších obecných služieb
Dohoda č. 24/33/054/6
678,24 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kráľovce - Krnišov
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z401401FGK7
12 541 574,12 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. Apríl 2024
"Podpora udržania pracovných návykov PUPN 2".
2024/007
5 275,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Boliarov
22. Apríl 2024
Zmluva poskytnutí o NFP č. Z401401FGK7
Z401401FGK7
0,00 € Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. Apríl 2024
Komisionárska zmluva
SNM-GR-INÉ-2024/576
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 45/2024 Ústav vzdelávania a služieb Záverečný okrúhly stôl GD4B Zrkadlová sieň, Mezanín
452024
2 600,00 € Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-00716/32-KR-2024
200,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-00718/32-KR-2024
150,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy č. SK-CZ-RD-21-0109
SK-CZ-RD-21-0109
8 499,00 € Ústav merania SAV, v. v. i. Matematický ústav SAV, v. v. i.
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
189/104001/24/D/Spol.
43 200,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výslkumná inštitúcia Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580004
085ZA580004
28 775,06 € Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2120748
519,75 € Urbanová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003151, názov projektu: Komunitné centrum - Dojč, kód projektu v ITMS2014+: 312061W147
428/2024
189 502,72 € Úrad vlády SR Obec Dojč
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001657, názov projektu: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061N063
362/2024
867 817,29 € Úrad vlády SR Obec Kecerovce
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005122, názov projektu: Obec Lúčky - dobudovanie komunikácií, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVL7
474/2024
200 470,57 € Úrad vlády SR Obec Lúčky
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005225, názov projektu: Terňa - výstavba a rekonštrukcia MK, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVM3
477/2024
78 979,29 € Úrad vlády SR Obec Terňa
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004674, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej – rekonštrukcia Záhradnej ul., kód projektu v ITMS2014+: 312061CHH6
300/2024
152 993,99 € Úrad vlády SR Mesto Dobšiná
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005121, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Zlaté Klasy, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWD7
479/2024
295 471,78 € Úrad vlády SR Obec Zlaté Klasy
22. Apríl 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003161, názov projektu: Komunitné centrum v obci Jarovnice, kód projektu v ITMS2014+: 312061W980
316/2024
272 208,01 € Úrad vlády SR Obec Jarovnice