Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok c.2 ku zmluve c.4/2023 o najme nebytoveho priestoru
Dodatok c.2 ku zmluve c.4/2023 o najme nebytoveho priestoru
158,36 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava OZ Flipper
7. December 2023
Zmluva číslo 22/2023 o prenájme nebytových priestorov uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
č.22/2023
0,00 € Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky FC Žolík Malacky
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/108
0,00 € Základná škola, SNP 1, Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7. December 2023
Zmluva č. 21/2023 o krátkodobom prenájme majetku mesta
21/2023
15,00 € Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin Dobroň Viliam
6. December 2023
Staromestská liga žiakov
476/2023
0,00 € Základná škola, Mudroňova Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/115
0,00 € Základná škola, Laborecká 66, Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
6. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZŠ-2023-100P-16
45,00 € Základná škola, Kysucký Lieskovec 208 Veronika Čapková
7. December 2023
bazen
NZ_018/2023
200,00 € Základná škola, Komenského, Spišská Nová Ves ZŠ Z. Nejedlého
7. December 2023
Benefičný futbalový turnaj
217422023
448,40 € Základná škola, Belehradská 21, Košice Napratany bodybuilding club Košice
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01222/2023 RE
0,00 € Základná škola Zarevúca Katolícka univerzita v Ružomberku
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/14/010/52
0,00 € Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1499
90,00 € Základná škola sv. Dominika Sávia Obec Lieskovec
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2023
0,00 € Základná škola Sučany Centrum voľného času DOMINO, M. R. Štefánika 1, Vrútky
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01212/2023 RE
0,00 € Základná škola Stránske Katolícka univerzita v Ružomberku
6. December 2023
Nájomná zmluva
09/2023
0,00 € Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno Balance Academy, s.r.o.
6. December 2023
Nájomná zmluva
10/2023
0,00 € Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno Sovenské združenie 13
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01225/2023 RE
0,00 € Základná škola Sládkovičova Katolícka univerzita v Ružomberku
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01220/2023 RE
0,00 € Základná škola Sama Chalúpku Katolícka univerzita v Ružomberku
7. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/59
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
24/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky TJ Brezovac Brezany