Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/21/54E/3082
0,00 € Troják strechy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2213/2011-PN "Makov - úprava toku Kysuca" - zmena rozsahu služieb na vykonávanie OAD, zvýšenie ceny a zmena fakturácie
355/2021-PN
1 140,72 € Tria projekt s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/793 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/04/54E/793
0,00 € TRANSmeat, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219500_Z
1 195,00 € TRACO Computers s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
ZM2026463
1 800,00 € Topľanská Gabriela Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093050
1 310,00 € Tomčík Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
57025
1 500,00 € Tomaščík Stanislav Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2455
0,00 € Tomáš Tóth Profi Real Stav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
Máj
2021
Dohoda o posk. finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/38/54E/1360
0,00 € Tomáš Rešetár Rbros Media Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17.
Máj
2021
Dohoda o ukončení 21/38/54E/700
Dohoda o ukončení dohody 21/38/54E/700
0,00 € Tomáš Rešetár Rbros Media Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/36/54E/1950
0,00 € Tomáš Poremba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1381
0,00 € Tomáš Piatrik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
17.
Máj
2021
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku k dizertačnej práci
0097/FTF/2021
100,00 € Tomáš Oramus Vysoká škola múzických umení
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
rmo-112 - 173 / 2021
44,86 € Tomáš MLYNÁR Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/10/54E/836
0,00 € Tomáš Mimlich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4730/2021-450
4 000,00 € Tomáš Labanc Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1722
0,00 € Tomáš Kubjatko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
17.
Máj
2021
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2021/68726
0,00 € Tomáš Krajčí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/29/54E/827
0,00 € Tomáš Kormoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2071
0,00 € Tomáš Chalmovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza