Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/15/54E/1782
0,00 € Todor Atanasov Shishkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
29.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7596/2021-950
18 891,00 € TKSK, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123448_Z
49 999,00 € TIS, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202122698_Z
93 301,50 € TIMED, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123787_Z
435,00 € Tibor Varga TSV PAPIER ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
29.
November
2021
Dodatok č. 02237/2021-PKZ -K40140/20.01 ku kúpnej zmluve č. 00589/2020-PKZ -K40140/20.00 - Tibor Benedik a manž. Stanislava Benediková, k.ú. Valaská
02237/2021-PKZ -K40140/20.01
142,80 € Tibor Benedik Slovenský pozemkový fond
29.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/340 zo dňa 05.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/340 zo dňa 05.05.2020
0,00 € Thi Quyen Le Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
November
2021
Memorandum of agreement
IU/2021/70099
0,00 € The Secretary General of the Council of Europe IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-311-01757
21-311-01757
23 000,00 € The Art n.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/42/054/789
3 300,00 € TESPOL Michalovce, s .r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/42/054/770
3 700,00 € TENZONA Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123792_Z
648,00 € Tempus - Trans s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122459_Z
239 880,00 € TEMPEST a.s. DataCentrum
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122462_Z
132 490,00 € TEMPEST a.s. DataCentrum
29.
November
2021
Oprava rozvodov potrubia, výmena čerpadiel a armatúr ústredného kúrenia
743/CVTISR/2021
9 684,22 € Technology Solutions Bene Slovakia s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
29.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/36/010/78
0,00 € Technické služby mesta Svit Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
29.
November
2021
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55161142
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Marek Ondrej
29.
November
2021
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170441
170,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Milan Maguľak
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
161/104001/21/D (2021VZDinst067)
5 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Nadácia Tatra banky
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0042
PP-H-EUROPE-21-0042
3 998,13 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja