Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0014
PP-H-EUROPE-21-0014
3 999,80 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0047
PP-H-EUROPE-21-0047
4 000,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0025
PP-H-EUROPE-21-0025
3 999,74 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0010
PP-H-EUROPE-21-0010
6 000,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
16/2021
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Nitra 2026, záujmové združenie právnických osôb
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2097969
579,80 € Urbanová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
29.
November
2021
Zmluva o NFP Z314011BPG7
Z314011BPG7
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29.
November
2021
Objednávka č. 4600016239
190/2021
79 259,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenské elektrárne, a.s.
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
191/2021
8 668,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Duslo, a.s.
29.
November
2021
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
SNM-MBKH-INÉ-2021/2870
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Slovenské národné múzeum
29.
November
2021
D O H O D A číslo: 21/45/54E/863 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/45/54E/863
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Silvia Franko
29.
November
2021
21/12/53G/58
21/12/53G/58
14 076,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza LIGADO s.r.o.
29.
November
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/12/54E/166
Dohoda o ukončení dohody č. 21/12/54E/166
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Miriama Šnircová
29.
November
2021
Dohoda č. 21/27/010/56 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
AB05-10/31/2021
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123061_Z
31 216,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123302_Z
34 504,45 € Up Déjeuner, s. r. o. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/37/054/621
3 700,00 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
360/UNB/2021
40,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lubomír Santai
29.
November
2021
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-19-71/2021
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
361/UNB/2021
40,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Hudák Peter