Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 33NDOS000120
501/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Slniečko
21. Jún 2024
Darovacia zmluva
ZML_228/2024
1 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Mesto Svidník
21. Jún 2024
Dodatok č.14 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ
1032024
300 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Šurany
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
8/2024
739,00 € VSD - Východoslovenská distribučná a. s.. Obec Strážne
21. Jún 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 číslo 229/2024
229/2024
19 113,00 € Vranovská nemocnica a. s. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
1 2024
650,00 € Vojtech Kovács Obec Lúčka
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
KUP_004/2024
5 600,00 € Vojtáš Richard, Ing. Mesto Bojnice
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 02.05.2024
KUP_005/2024
0,00 € Vojtáš Richard, Ing. Mesto Bojnice
21. Jún 2024
Zmluva o dočasnom užívaní hnuteľného majetku
ZoDUMS_460_2024
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Obec Senohrad
21. Jún 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0309-1215320/01
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
015/2024
215 512,40 € VM mont s.r.o. Obec Kočín-Lančár
21. Jún 2024
Zmluva č. 13 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 13 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € VLIMARK, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
21. Jún 2024
Zmluva o úvere
506/80/2024
142 340,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Martin, M. Dulu 4928/28,30,32, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Martin Štátny fond rozvoja bývania
21. Jún 2024
Zmluva o úvere
601/178/2024
51 270,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Banská Bystrica, Mládežnícka 3433/2, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Štátny fond rozvoja bývania
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SK2023/18-ZŠ/014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Základná škola, 8. mája 640/39, Svidník
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
202400036/2024
27 197,52 € Vladimír Novický - VN STAV Základná škola Československej armády
21. Jún 2024
Príkazná zmluva
55/2024
400,00 € Vladimír Kocan Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
21. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2024/06/010
5 000,00 € Viva Musica! agency s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
21. Jún 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splácaní dlhu v splátkach
Z/BTS/DFI/98/2024
0,00 € VIP Handling 2 s.r.o. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
21. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 02/2024
09/2024
400,00 € Viola Mariann Uharčeková Mestské kultúrne stredisko