Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
435-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Štefan Zábojník Železnice Slovenskej republiky
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
KZ N č. 2/2024
9 200,00 € Štefan Vanko a Mária Vanková Obec Zlatná na Ostrove
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07513-Z
SPO-V03-07513-Z
19 000,00 € Štefan Sučko Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03868-Z
SPO-V03-03868-Z
19 000,00 € Štefan Schimara Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
nemá číslo
3 000,00 € Štefan Pallag Obec Leľa
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 656, Dodatok č. 1
6600001055-01
0,00 € Štefan Mihók MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/954
35,00 € Štefan Kuzma Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2024
Rámcová zmluva
20/2024
0,00 € Štefan Kašper Lesy mesta Levoča, s.r.o.
23. Apríl 2024
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
24.4.2024
0,00 € Štefan Hruštinec PX CENTRUM
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5283-2024/GP 26-37
0,00 € Štefan Horváth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Apríl 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
118/CVTISR/202
200,00 € Štefan Bučko Centrum vedecko-technických informácií SR
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3355.
0,00 € Štefan Beliansky Oslany
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o kontrolnej činnosti
37/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne Základná škola Cernina
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o kontrolnej činnosti
30/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne Obec Kobylnice
22. Apríl 2024
Dohoda č.39/2024/ŠVPÚ/DK o ukončení Zmluvy o kontrolnej činnosti č. 42/2023/DK
39/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Obec Jabloň
22. Apríl 2024
Dohoda č.33/2024/ŠVPÚ/DK o ukončení zmluvy č.26/2023/ŠVPÚ/
26/2023/ŠVPÚ
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Obec Kalnište
22. Apríl 2024
Záložná zmluva č. 300/277/2022/2
300/277/2022/2
55 107,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Trenčianske Mitice
22. Apríl 2024
Záložná zmluva
300/276/2022/2
783 848,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Trenčianske Mitice
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-23/2024/E-SMŠ_V
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-23/2024/E-SMŠ_V
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota
22. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-13/2024/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-13/2024/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota