Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti
0220240004-000-00-STI
3 867,98 € Slovak Telekom Infra, a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
17. Júl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2024022
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Šarišské Bohdanovce, 082 05 Šarišské Bohdanovce 87
17. Júl 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
0,00 € Slovak Parcel Service. s.r.o., Obec Važec
17. Júl 2024
prenájom časti pozemku podľa čl. 2 NZ
z2566g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00585
20,00 € Slovak Parcel Service, s.r.o. Kremnica
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244700719
4 430,56 € SLAVOMÍR MIHAĽOV Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 00573/2024-PNZ -P40166/24.00 - Slavomír Hufnagel S.H.-Servis
00573/2024-PNZ -P40166/24.00
0,00 € Slavomír Hufnagel S.H.-Servis Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
639/2024/OMM
80,00 € Slávka Piskorová Mesto Vranov nad Topľou
17. Júl 2024
Licenčná zmluva
279/2024
0,00 € Sládek Anton Divadelný ústav
17. Júl 2024
SPONZORSKÁ ZMLUVA
458
300,00 € SKCESTY, s. r. o. Šalviová 878/40, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
17. Júl 2024
Zmluva o dielo
25/2024
500,00 € Skarlet Gašpárková PX CENTRUM
17. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní č.: 17a / 2024
17a-2024-Skalicanova
232,21 € SKALIČANOVÁ GABRIELA Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
17. Júl 2024
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti
KUP025/2024
735,08 € Simonics Július Mesto Nesvady
17. Júl 2024
Simona Almanová - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01841/2024-PRZ0106/24-00
0,00 € Simona Almanová Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2024/1253
2024/1253
0,00 € Silvia Omelková Trenčiansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní č.: 12a / 2024
12a-2024-Kormancova
232,21 € SILVIA KORMANCOVÁ Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242700111
481,77 € SILVIA DUBCOVÁ - PINK BEAUTY STUDIO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02048/2024-PNZ -P40539/24.00 - Silvester Lesnický SHR
02048/2024-PNZ -P40539/24.00
0,00 € Silvester Lesnický Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní č. 54a / 2024
54a-2024-Sikorova
215,38 € SÍKOROVÁ EMÍLIA Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
17. Júl 2024
Boris Schuibert JD 2024
INT_024/2024
3 700,00 € Schubert Boris Obec Terchová
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
07/2024
56 926,44 € Scholmobile s.r.o. Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica