Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2024
93/2024
700,00 € Sport club POHODA Trnava Mesto Trnava
22. Február 2024
Zmluva č. 2/OD/2024 o nájme majetku
11/2024
0,00 € Spolupracovali, s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
21. Február 2024
Dotácia z rozpočtu obce 2024
20/2024
300,00 € Spolok DH Skačianka Obec Skačany
21. Február 2024
Supervízny kontrakt
Zmluva č. 4/2024/DSSŠi
200,00 € Spoločnosť SOCIO s.r.o. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/037
500,00 € Spoločnosť priateľov Múzea lipt. dediny, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci
54/2024
0,00 € SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV DOBREJ HUDBY, O.Z. Hudobné centrum
21. Február 2024
Zmluva o umeleckom účinkovaní
11/2024
800,00 € Spoločnosť priateľov dobrej hudby , o.z. Mestské kultúrne stredisko Levice
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme spoločného zariadenia domu č. 2/2008 zo dňa 22.05.2008
6600001291-01 662200000-01
0,00 € Spoločenstvo Hajdóczyho, v zastúpení Domová správa, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
21. Február 2024
Zmluva č. D 2/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rabča v r. 2024
016/2024
19 000,00 € Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora Obec Rabča
21. Február 2024
Dodatok č. 12 k Zmluve o "Zabezpečení výdaja stravy pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne" zo dňa 21.10.2020
8/2024
0,00 € Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke č.1/2023
87
1 159,72 € Spojená škola, Bardejov Slovenská republika - Centrum poradenstva a prevencie
21. Február 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKŠM/BA1/001
450,00 € Spojená škola sv. Uršule Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
21. Február 2024
Zabezpečovanie stravovania pre Spojenú školu internátnu
93/2024
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Prievidza
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04069/2024
23 800,00 € Spojená škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Február 2024
Z M L U V A č. 22/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
22/2024/OSV
4 885,65 € Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Z M L U V A č. 24/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
24/2024/OSV
45 789,36 € Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Z M L U V A č. 25/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
25/2024/OSV
76 315,60 € Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Z M L U V A č. 26/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
26/2024/OSV
95 576,04 € Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Z M L U V A č. 27/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
27/2024/OSV
55 752,69 € Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Z M L U V A  č. 65/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
65/2024/OSV
26 992,00 € Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves Žilinský samosprávny kraj