Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 6/2024
6/2024
0,00 € Rastislav Matuška TEHOS, s.r.o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5883-2024
24,77 € Rastislav Madák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1307
20,00 € Rastislav Hvizdoš Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/12
6 251,12 € RANIS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24. Máj 2024
Príkazná zmluva 32/2024
322024
700,00 € Randal Junior s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243856_Z
6 599,00 € RAMOTECH s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243757_Z
3 790,00 € RAMOTECH s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243791_Z
5 244,00 € RAMOTECH s. r. o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243817_Z
2 280,00 € RAMOTECH s. r. o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č.278/2024
2782024
160,00 € Rakytová Alena Mesto Šamorín
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/6
6 619,32 € RAGNA TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24. Máj 2024
Mandátna zmluva o poskytnutí účtovných služieb
12024
0,00 € raelon s.r.o. Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-255/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,97 € Radovan Kruták Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
103.prrchbo-39-94/2024
14,60 € Radoslava PSOTKOVÁ Ministerstvo obrany SR
24. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/15/059/36
9 662,94 € Radoslav Hafič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5872-2024
9,28 € Radoslav Bittó Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023010023
450,00 € Radmila Švaříčková Slabáková Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
18-2024
0,00 € RADIX MEDICAL spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243843_Z
30 000,00 € Radek Tykva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243665_Z
16 799,00 € PYROKOMPLET s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky