Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Máj
2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-K697-ZZ-4
13 523,17 € Tibor Holčík AUTOKLINIKA Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/04/54E/372
339,90 € Tibor Galbáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
18.
Máj
2022
Zmluva o nájme č.4013/2022
29/2022
50,00 € Tibor Gágyor , Horné Turovce obec, Horné Turovce č. 22, 935 81
18.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-342-02574
22-342-02574
7 000,00 € The Július Koller Society - občianske združenie Fond na podporu umenia
18.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-143-00987
22-143-00987
9 520,00 € The Július Koller Society - občianske združenie Fond na podporu umenia
18.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci
22/2022
7 973,19 € The Hungarian open air museum Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18.
Máj
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1068960
600,00 € Thanei Michael Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Máj
2022
ZMLUVA č. 1138/SK/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1138/SK/2022
1 500,00 € Thalia Teatro Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
18.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-364-02607
22-364-02607
2 000,00 € Thalia Teatro Fond na podporu umenia
18.
Máj
2022
Nájom hrobového miesta č. 7/-/27
583/2022
40,00 € Terézia Miháliková Mesto Sereď
18.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 401/129/2021 uzatvorená podľa § 262 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 38 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastí súkromnej bezpeč
401/129/2021
37 083,13 € TERAVA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
19.
Máj
2022
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a úžitkovej vody
Zmluva č. 1010223320 Dodatok č.1/2022
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol. s.r.o Košice Základná umelecká škola, Jantárová, Košice
19.
Máj
2022
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a úžitkovej vody
Zmluva č. 1130071116 Dodatok č. 1/2022
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol. s.r.o Košice Základná umelecká škola, Jantárová, Košice
18.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/24/54E/241
339,90 € Teodor Ondrejka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18.
Máj
2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022
23742022
9 750,00 € Tenisovy klub ŠTK Samorin Mesto Šamorín
18.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20224813_Z
312,00 € Tempus - Trans s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
18.
Máj
2022
Kúpna zmluva
22022
32 719,99 € Tempus - Car s.r.o. Obec Rešica
18.
Máj
2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/GA/0199 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/GA/0199
1 300,00 € Telovýchovná jednota Vozokany Trnavský samosprávny kraj
18.
Máj
2022
Zmluva č. 1030/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1030/2022/ODDDO
3 000,00 € Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica Banskobystrický samosprávny kraj
18.
Máj
2022
KÚPNA ZMLUVA
ZM2029343
15 000,00 € Teledata, s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska