Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1076/2022
7 500,00 € Úrad vlády SR Obec Málinec
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1049/2022
2 500,00 € Úrad vlády SR Centrum Naša chalúpka, o.z.
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1053/2022
6 300,00 € Úrad vlády SR Halúzka
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1056/2022
3 000,00 € Úrad vlády SR Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1067/2022
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Brieštie
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1068/2022
9 943,00 € Úrad vlády SR Obec Ďurčiná
1. December 2022
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán
1086/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Komárno
1. December 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
600/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Hlinné
2. December 2022
Zmluva o spolupráci
662/2022
47 396,34 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Polomka
1. December 2022
Zmluva o spolupráci - Projekt "Take away"
176/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Velké Kapušany
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania
923/2022
8 436,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
2. December 2022
Dohoda č. 22/21/010/13
41/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nám. A. Bernoláka 381/4,029 01 Námestovo Obec Hladovka, Hladovka 45
1. December 2022
Dohoda č. 22/32/012/57
54-2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č.189, 99107 Slovenské Ďarmoty
1. December 2022
Dohoda č. 22/32/010/39
53-2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č.189, 99107 Slovenské Ďarmoty
1. December 2022
Dohoda č. 22/13/010/109 o pomoci v hmotnej núdzi
331/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Nová Dubnica
1. December 2022
Dohoda č. 22/45/012/20
028/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Dvorianky
2. December 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/18/010/22
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Obec Horné Štitáre
1. December 2022
Dohoda č. 22/38/010/44
Dohoda č. 22/38/010/44
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Nižné Ružbachy
1. December 2022
Dohoda č. 22/38/010/47
Dohoda č. 22/38/010/47
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Orlov
1. December 2022
DOHODA 22/44/054/395 o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce a o poskytnutí príspevku na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v rámci nár
22/44/054/395
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica