Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00811-Z
SPO-V05-00811-Z
22 800,00 € Štefania Kočišová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
435-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Štefan Zábojník Železnice Slovenskej republiky
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07513-Z
SPO-V03-07513-Z
19 000,00 € Štefan Sučko Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
nemá číslo
3 000,00 € Štefan Pallag Obec Leľa
22. Apríl 2024
Rámcová zmluva
20/2024
0,00 € Štefan Kašper Lesy mesta Levoča, s.r.o.
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3355.
0,00 € Štefan Beliansky Oslany
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o kontrolnej činnosti
37/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne Základná škola Cernina
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o kontrolnej činnosti
30/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne Obec Kobylnice
22. Apríl 2024
Dohoda č.39/2024/ŠVPÚ/DK o ukončení Zmluvy o kontrolnej činnosti č. 42/2023/DK
39/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Obec Jabloň
22. Apríl 2024
Dohoda č.33/2024/ŠVPÚ/DK o ukončení zmluvy č.26/2023/ŠVPÚ/
26/2023/ŠVPÚ
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Obec Kalnište
22. Apríl 2024
Záložná zmluva č. 300/277/2022/2
300/277/2022/2
55 107,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Trenčianske Mitice
22. Apríl 2024
Záložná zmluva
300/276/2022/2
783 848,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Trenčianske Mitice
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-23/2024/E-SMŠ_V
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-23/2024/E-SMŠ_V
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota
22. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-13/2024/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-13/2024/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte
80-2024
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
22. Apríl 2024
ZMLUVA O USKUTOČNENÍ UMELECKÉHO VÝKONU Č. Z-128/2024
23/2024
0,00 € Štátna filharmónia Košice, príspevková organizácia Konzervatórium, Timonova 2, Košice
22. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
067/2024/TnUAD
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Revúca
79/2024
0,00 € Športový klub RELAX GMK Revúca Mesto Revúca
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00285/2024 RE
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121035
440,00 € Škorňa Ján Rozhlas a televízia Slovenska