Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Máj
2022
odberné miesto: Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica dodávka vody - cena v zmysle vystavenej faktúry podľa aktuálne platných cien vody
z1993g - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou č. 722022484
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Kremnica
20.
Máj
2022
Číslo zmluvy: 522013683 o dodávke vody z verejného vodovodu
22/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Obec Hrušov, Obecný úrad Hrušov, 526, 991 42 Hrušov
20.
Máj
2022
Číslo zmluvy: 522013682 o dodávke vody z verejného vodovodu
21/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Obec Hrušov, Obecný úrad Hrušov, 526, 991 42 Hrušov
20.
Máj
2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
222020816
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, Lučenec
20.
Máj
2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
222020817
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, Lučenec
20.
Máj
2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
117020515
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
20.
Máj
2022
Potvrdenie o prevzatí reprografických materiálov zbierkových predmetov SSG a súhlas na ich reprodukovanie č. 4/2022
Z136/2022-14
0,00 € Stredoslovenská galéria Slovenská národná galéria
20.
Máj
2022
Zmluva č. Z-D-2022-000502-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
20220249/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Ružomberok
20.
Máj
2022
Dodatok č.1 k zmluve č. Z-D-2021-000483-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia
IZ-25/2022
35 511,88 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lednické Rovne
20.
Máj
2022
Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
6600000068
0,00 € Stredná priemyselná škola technická MH Teplárenský holding, a.s.
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
24/2022
0,00 € Stredná odborná škola, pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322
20.
Máj
2022
Zmluva o prevode správy majetku Banskobystrického samosprávneho kraja
00440/2022
0,00 € Stredná odborná škola technická Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
20.
Máj
2022
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
10/2022
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
20.
Máj
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2022/P-R
11/2022/P-R
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom KOVYS,s.r.o.
20.
Máj
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2022/J-R
10/2022/J-R
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Patrik Baier
20.
Máj
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2022/P-R
12/2022/P-R
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Hyperon,s.r.o.
20.
Máj
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2022/P-R
13/2022/P-R
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom Rastislav Rybárik
20.
Máj
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/P-R
14/2022/P-R
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb DN Plus Trade, s.r.o.
20.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre klientov ZOS
DOD_036/2022
2 203,20 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Západ
20.
Máj
2022
Zmluva č. 291/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby - v dennom stacionári
291/2022/OOSS
5 040,00 € Stredisko Evanjelickej Diakonie Mesto Vranov nad Topľou