Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Neuvedené
96/2024
250,00 € SULI, s.r.o. Mesto Sereď
23. Február 2024
zmluva o nájme
NZ2022/2023-ZŠsMŠ Dolné Vestenice
0,00 € Súkromná ZUŠ Ars Akademy Základná škola s materskou školou
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení pobytu a stravovania žiakov ZŠ počas lyžiarskeho výcviku
-CRZ-
0,00 € Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica ZŠ Zámutov 531 Zámutov 09415
23. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/102/2020
0489/2020-D4
0,00 € Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stupava
30/2024
2 000,00 € STUPAVJAN Mesto STUPAVA
23. Február 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
9/2024
0,00 € STUDNICA, n. o., Košická 56, 821 08 Bratislava Obec Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň 226
23. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
9000943/0909/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, , 974 01 Banská Bystrica Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
23. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
9000943/0910/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
23. Február 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
9zml_2024
1 262,00 € Stredoslovenská energetika,a.s., 8591/4B, 010 01 Žilina Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča
23. Február 2024
zmluva o združenej dodávke elektriny
-CRZ-
22 968,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Dolné Vestenice, Ľ. Štúra 71/1, Dolné Vestenice
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3904
50,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nové Mesto nad Váhom
23. Február 2024
Poskytovanie stravy pre zamestnancov ZUŠ.
EXT_001/2022
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Levoča ZUŠ
23. Február 2024
Poskytovanie služieb v odpad. hospodárstve
9/2024/SPŠT
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava FCC Trnava
23. Február 2024
Skončenie prenájmu priestorov - elokované pracovisko
01-2024
0,00 € Stredná priemyselná škola stav Základná škola Ostredková
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04071/2024
41 000,00 € Stredná odborná škola veterinárna Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
165/BJ10/2024
0,00 € Stredná odborná škola polytechnická, príspevková organizácia Ministerstvo dopravy SR
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola Základná škola, Gemerská 1, Plešivec
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
163/BJ10/2024
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej, Topoľčany Ministerstvo dopravy SR
23. Február 2024
Príkazná zmluva
24/2/11335/1
386,00 € Strapková Marta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
23. Február 2024
Zmluva o nájme HM
NHM_066/2024
0,00 € Strápeková Zuzana, Ing., PhD. Mesto Topolčany