Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 084ZA450045
084ZA450045
19 208,00 € Urbár Stránske, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01581 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01581
4 997,95 € Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2022
Zmluva č.SMS2022/02033 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/02033
2 691,00 € Urbán Szabolcs Ing. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1069/2022
4 400,00 € Úrad vlády SR Obec Hlboké nad Váhom
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1070/2022
5 200,00 € Úrad vlády SR Obec Hlinné
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1074/2022
7 000,00 € Úrad vlády SR Obec Lemešany
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1075/2022
5 700,00 € Úrad vlády SR Obec Malá Tŕňa
2. December 2022
Zmluva o spolupráci NP PRIM II.
48/2022
54 309,61 € Úrad vlády SR Obec Rakúsy
1. December 2022
Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.
270-2022
29 180,66 € Úrad vlády SR Obec Jakubany
1. December 2022
úprava práv a povinností Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK II.
684/2022
0,00 € Úrad vlády SR Obec Spišský Štiavnik
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1076/2022
7 500,00 € Úrad vlády SR Obec Málinec
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1049/2022
2 500,00 € Úrad vlády SR Centrum Naša chalúpka, o.z.
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1053/2022
6 300,00 € Úrad vlády SR Halúzka
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1056/2022
3 000,00 € Úrad vlády SR Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1067/2022
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Brieštie
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1068/2022
9 943,00 € Úrad vlády SR Obec Ďurčiná
1. December 2022
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán
1086/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Komárno
1. December 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
600/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Hlinné
2. December 2022
Zmluva o spolupráci
662/2022
47 396,34 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Polomka
1. December 2022
Zmluva o spolupráci - Projekt "Take away"
176/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Velké Kapušany