Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Viera Koreňová_ Zmluva o ďalšom podnájme časti nehnuteľnosti_príloha č1,príloha č.2
16/2024
162,60 € Viera Koreňová Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.
21. Február 2024
Príkazná zmluva
065/2024
60,00 € Viera Kleinová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. Február 2024
Nájomná zmluva č. 136
139/2024
22,00 € Viera Halajová, P.O.Hviezdoslava 815, Veľký Krtíš Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
21. Február 2024
Kúpna zmluva
285-A.2-HR-46-KZ/2023
11,89 € Viera Globinovská Železnice Slovenskej republiky
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00555-Z
SPO-V05-00555-Z
22 800,00 € Viera Bachurová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
155/BJ10/2024
0,00 € VIDOSA s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
05372/2024/OpaI (111/8/2024/3)
53 251,74 € VERVA, spol. s.r.o., Košice Košický samosprávny kraj
21. Február 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-020-24
052-1-020-24
50,00 € Veronika Vesey Zoologická záhrada Bratislava
22. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
D 0324
1 412,48 € VERONIKA SANDOROVA Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
21. Február 2024
konferencia "HERO 2024"
OZ-90-24-1-00042-00120
2 520,00 € Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Zmluva o dielo - Detské ihrisko Duchonka
CUZ-ZM-1-11/2024
13 615,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. Február 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služby č.20/19
Dodatok č.2 k zmluve č.20/19
0,00 € Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Ondrej
21. Február 2024
Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu
22/2024
0,00 € Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Štefan Dohňanský
21. Február 2024
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“
Dohoda o vykonaní výrobu stromov
0,00 € VELMED s.r.o. Obec Medveďov
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML 2024/040
38/2024
34,00 € Véghová Mária Obec Kalinkovo
21. Február 2024
Vykonávacia zmluva č.2/2024/2350 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_8_2024_2350
2 406 422,40 € Vedúci člen skupiny: BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ust.§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € VE-GAS s.r.o. Obec Kamenica nad Hronom
22. Február 2024
Kúpna zmluva
36/2024/EOD
80,00 € VČELÁRSTVO Jozef Ľupták Mesto Krupina
21. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/12
1 073,00 € Vašíčková Dana, Ing. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082142
240,00 € Várošík Michal Rozhlas a televízia Slovenska