Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219252_Z
4 050,00 € APM Technik s.r.o. Mestská časť Bratislava - Dúbravka
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1211100025
643,78 € AQUADENO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1211100024
650,00 € ARICSTONE, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1216100086
515,50 € ARK - PARTNER, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-442-01906
21-442-01906
6 000,00 € Art AIR Center s.r.o. Fond na podporu umenia
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1210500003
336,18 € ASHARIA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/25/54E/3392
0,00 € ATe GROUP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4210400026
261,91 € ATTILA DOBOŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/04/54E/1218
0,00 € Attila Krascsenics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/26/54E/1216
0,00 € AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/21/54E/2845 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá Pomoc - opatrenie č. 2
21/21/54E/2845
0,00 € Augustí Kocúr Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20219228_Z
1 699,99 € AutoFlex, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
MK-20/2021/M
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Ministerstvo kultúry SR
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 6/2021/ORZA
6/2021/ORZA
12 018,99 € AŽD PRAHA s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
POZ 278/2021
74 318,40 € B. Braun Medical s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_79/2021/SIEA1056
0,00 € B.O.F Group s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004893
150,00 € Babken Asatryan Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Licenčná zmluva
129/2021
0,00 € Bachratý Ctibor Divadelný ústav
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20219253_Z
1 650,00 € BALÁŽIK-SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_78/2021/SIEA1056
0,00 € Balci s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra