Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1142
0,00 € Erich Maček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4833/2021-450
6 000,00 € Erik Balogh Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/34/54E/1824
0,00 € Erik Balušinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
17.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/09/54E/877 zo dňa 12.05.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých z
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/877
0,00 € Erik Hrčka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/18/54E/831
0,00 € Erik Marko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
shdo-65-166/2021
24,92 € Erik ŽOFČÁK Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-016/2021/Senica/1888/Lf
315,02 € Erika Cabalová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/36/54E/1981
0,00 € Erkon Poprad s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
423/2021
29 994,00 € ESJE –stav s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20219540_Z
17 878,80 € eSOLUTIONS s.r.o. Národné lesnícke centrum
17.
Máj
2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 47DDZS000620 za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 47DDZS000620 za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
1 033,70 € ESTO, s. r. o Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/41/54E/2921
0,00 € ETRON s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/41/54E/2829
0,00 € ETZ System s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2018/0300 o podmienkach realizácie vyvolanej investície
DZM/2018/0300/0002
0,00 € EUROfinal, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/931
0,00 € Euroscaffold, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219486_Z
3 402,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2018/0437 - Údržba vozoviek v správe SSÚD Trnava a SSÚR Galanta emulznými technológiami
DZM/2018/0437/0002
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-033/2021/Senica/1888/Lf
11,72 € Eva Dobríková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4767/2021-450
4 000,00 € Eva Jablonská - FASHIONWORLD MANAGEMENT Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/07/54E/933
0,00 € Eva Maněnová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica