Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
907/2022
0,00 € ASEKOL,s.r.o. Dulov
26. Január 2023
Kúpna zmluva
80/2022
0,00 € ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. Inšpektorát práce Banská Bystrica
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
3/2023
600,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory SW aplikácie FM systém GT Facility
412/22/CEZ
0,00 € ASP FM s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
11494/2023/5400/032
19 986,72 € Assessment Systems Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
27. Január 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie nového zákazníckeho centra SPP v OC Mlyny Nitra
289/22/CEZ
24 102,00 € at26, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Január 2023
Kúpna zmluva - rámcová
5/2023
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
26. Január 2023
Kúpna zmluva
Z2023404_Z
10 600,00 € ATC-JR, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Január 2023
Kúpna zmluva - rámcová č. ZV003/23
ZŠAS/23/23
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
27. Január 2023
Zmluva 1100020568
1100020568
23 369,00 € ATELIÉR KUSÁ, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 0128/2021 v znení dodatkov č. 1 a 2
202301
0,00 € Ateliér Urbeko s.r.o. Obec Fintice
27. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 0740/2021 v znení dodatkov č. 1 a 2.
Dodatok č. 3
0,00 € Ateliér Urbeko, s.r.o. Obec Ľubotice
27. Január 2023
vypracovanie Územného plánu obce Hniezdne
6/2023
11 580,00 € Ateliér Urbeko, s.r.o. Obec Hniezdne
27. Január 2023
Mandátna zmluva
26012023-01
126,00 € ATH-PO Trade s.r.o. Obec Petrovany
27. Január 2023
Zmluva - BOZP
26012023-02
216,00 € ATH-PO Trade s.r.o. Obec Petrovany
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
110/2023/OSSZ
112 500,00 € ATHÉNA Banskobystrický samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorv
3/2023
0,00 € Atletický oddiel Akademik TU Košice Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytovaní IT servisu
-CRZ-
0,00 € ATRIS, spol. s. r. o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín
27. Január 2023
1. audit individuálnej účt. závierky zostavenej k 31.12.2022, 2. overenie súladu hospodárenia mesta so zákonom č. 583/2004 Z.z.
38/2023
8 520,00 € Audit consults, s.r.o. Mesto Považská Bystrica
26. Január 2023
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb
01/2023
4 629,60 € AUDIT-EXPERT s.r.o. ARÉNA DSZ, a.s.