Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123359_Z
3 015,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123360_Z
3 700,00 € FERMAT SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123361_Z
10 099,00 € STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123363_Z
1 680,00 € FERMAT SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123364_Z
3 640,00 € OSKO, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123365_Z
1 664,99 € H-COLOR, spol.s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123407_Z
2 850,00 € Gekkon s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123414_Z
1 669,99 € FERMAT SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123506_Z
499,99 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123265_Z
400,00 € Tamal s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123290_Z
825,00 € KORAKO plus, s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123293_Z
570,00 € PHARUS s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123349_Z
13 483,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123350_Z
3 480,00 € LEON global s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva č. 08-08-200-2021
CRZ 6930-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Urbárske a lesné spoločenstvo, PS Bolešov
29.
November
2021
Kúpna zmluva č. 07-08-200-2021
CRZ 6929-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Urbárska obec Piechov PS
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123413_Z
20 000,00 € NABIMEX, s.r.o. Úrad vlády Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o nájme
75/2021
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
29.
November
2021
Zmluva o dielo
17/2021
594 000,00 € NextlT, s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
29.
November
2021
Rámcová zmluva o spolupráci – MT Professional Plus Classic
92/2021
17 167,10 € Slovak Telekom, a.s. Úrad priemyselného vlastníctva SR