Centrálny register zmlúv

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 06/2023 zo dňa 18.07.2023

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: DZ_2024_c1-Liptovske-pekarne
 • Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Objednávateľ: Psychiatrická liečebňa, Sučany
  Hradiská 23, 038 52 Sučany
 • IČO: 17335612
 • Dodávateľ: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k. s.
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 06/2023 zo dňa 18.07.2023
 • ID zmluvy: 9344168
 • Poznámka: 1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to:<br /> a) do dňa nadobudnutia účinnosti novej rámcovej dohody (zmluvy), ktorej predmetom bude dodanie rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet tejto rámcovej dohody; alebo <br /> b) do vyčerpania finančného limitu vo výške 28.085 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťosemtisícosemdesiatpäť euro bez DPH), ktoré má kupujúci na tento účel k dispozícii;<br /> a to podľa toho, ktorá skutočnosť uvedená v písm. a) alebo b) tohto bodu nastane skôr.<br />

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 03.06.2024
 • Dátum uzavretia: 03.06.2024
 • Dátum účinnosti: 04.06.2024
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Príloha

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 28 085,00 €
Celková čiastka: 28 085,00 €
Návrat späť
Vystavil: Psychiatrická liečebňa, Sučany