Centrálny register zmlúv

Zmluva o dielo

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 2019/2300/4138
 • Rezort: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
 • IČO: 00156752
 • Dodávateľ: A VA-stav, s.r.o. a A-Híd Építô Zártkorííen Mííkodô Részvénytársaság
  Puškinova 700/90, 924 O 1 Galanta
 • IČO: 43989268
 • Názov zmluvy: Zmluva o dielo
 • ID zmluvy: 7624876
 • Verejné obstarávanie: Portál UVO
 • Poznámka: Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej. podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia Správy z kontroly verejného obstarávania z následnej ex post kontroly vystavenej kontrolným orgánom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) s uvedením kladného/súhlasného stanoviska pokračovať vo finančnej operácii objednávateľovi, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Stav: Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej. podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia Správy z kontroly verejného obstarávania z následnej ex post kontroly vystavenej kontrolným orgánom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) s uvedením kladného/súhlasného stanoviska pokračovať vo finančnej operácii objednávateľovi, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
 • Dátum uzavretia: 14.03.2023
 • Dátum účinnosti: 30.03.2023
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Príloha

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 426 666,00 €
Celková čiastka: 3 426 666,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
3.Apríl2023
Správa z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania
Správa z ex post kontroly k ZOD 2019/2300/4138
0,00 € A VA-stav, s.r.o. a A-Híd Építô Zártkorííen Mííkodô Részvénytársaság VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31.August2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2019/2300/4138
2019/2300/4138/D1
0,00 € A VA-stav, s.r.o. a A-Híd Építô Zártkorííen Mííkodô Részvénytársaság VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25.Október2023
2019/2300/4138/D2
Dodatok č. 2
0,00 € A VA-stav, s.r.o. a A-Híd Építô Zártkorííen Mííkodô Részvénytársaság VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9.November2023
Dodatokč. 3 k Zmluve o dielo č. 2019/2300/4138
Dodatok č. 3
300 879,84 € A VA-stav, s.r.o. a A-Híd Építô Zártkorííen Mííkodô Részvénytársaság VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8.Január2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 4
88 096,57 € A VA-stav, s.r.o. a A-Híd Építô Zártkorííen Mííkodô Részvénytársaság VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Návrat späť
Vystavil: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK