Rámcová dohoda

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.05.2022
Dátum uzavretia:11.05.2022
Dátum účinnosti:12.05.2022
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:RD/2022/976/II/RUK/OCOZ_RUK
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:TECHTEAM, s.r.o.
Tomášikova 17, 821 09 Bratislav
IČO:44690321
Názov zmluvy:Rámcová dohoda
ID zmluvy:6439946
Verejné obstarávanie
Poznámka:Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, pričom rámcová dohoda sa končí aj vyčerpaním maximálneho predpokladaného množstva tovarov alebo maximálnej celkovej zmluvnej ceny za predmet rámcovej dohody, uvedenej v Článku III. bod 3.5. podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 518 177,15 €
Celková čiastka: 518 177,15 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x