Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/1821/I/LF/SRVVČ
60,00 € doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Január 2022
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022
Z/2022/121/XIV/RUK/RUK
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva, Odborová organizácia Mlyny UKa vedy na Slovensku pri Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach UK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2971/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ing. Ľubomír Voda - AQUA Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
23. September 2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/2025/I/LF/SRVVC
70,00 € MUDr. Martin Trepáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
8. September 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2075/I/FIF/OE
200,00 € Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
4. December 2023
Rámcová dohoda
RD/2023/2948/II/RUK/OCOZ
27 906,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
4. December 2023
Kúpna zmluva
Z/2023/2954/II/RUK/OCOZ
1 000,68 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
4. December 2023
Kúpna zmluva
Z/2023/2956/II/RUK/OCOZ
4 280,40 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z/2022/3365/IV/PDF/UT
D/2023/2949/IV/PDF/PDF
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta KMVK s.r.o.
4. December 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2950/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Bernard Gitura Kimani Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2951/I/FMFI/DEK
617,00 € Tomáš Kubla Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/2952/IV/FMFI/DEK
122,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky www.scio.sk, s.r.o.
4. December 2023
COOPERATION AGREEMENT
Z/2023/2953/XIII/PRIF/OVVP
0,00 € Masaryk University Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2955/I/FIF/OE
600,00 € Mgr. art. Michal Ďuriš Univerzita Komenského v Bratislave
4. December 2023
Zmluva o dodávke tovaru
Z/2023/2957/XIV/JLF/KD
10 476,00 € IMEDEX s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/2958/IV/FIF/TAJ
1 634,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Kancelária verejného ochrancu práv
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APW-22-0470
Z/2023/2943/XI/FTVŠ/DEK
261 991,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/2944/IV/PDF/PDF
1 110,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta KMVK s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
Z/2023/2945/XIII/PRAF/DEK
0,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/2946/IV/FIF/TAJ
6 538,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Spolupracovali, s.r.o.