Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/1821/I/LF/SRVVČ
60,00 € doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Január 2022
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022
Z/2022/121/XIV/RUK/RUK
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva, Odborová organizácia Mlyny UKa vedy na Slovensku pri Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach UK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2971/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ing. Ľubomír Voda - AQUA Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
23. September 2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/2025/I/LF/SRVVC
70,00 € MUDr. Martin Trepáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
8. September 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2075/I/FIF/OE
200,00 € Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/1005/IX/LF/SS
0,00 € Nemocnica BORY, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1006/I/PRIF/TAJ
281,00 € prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/1007/IX/LF/SS
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou B. Bystrica Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/1008/IX/LF/SS
0,00 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/1009/IX/LF/SS
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1010/I/PRIF/TAJ
63,00 € doc. Mgr. Peter Manko, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 50/2024
Z/2024/1011/IX/LF/PR
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1013/I/PRIF/TAJ
210,00 € Mgr. Matúš Kúdela, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
21. Máj 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. Z/2023/698/IV/RUK/ONPC
Z/2024/1014/IV/RUK/ONPC
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát VERY GOODIES SK s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní 01 K ZMLUVE Č. VII/009994/2023/UBYT
Z/2024/1016/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Brenda Yanelly Rosales Mendoza
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1017/I/PRIF/TAJ
600,00 € Mgr. Michaela Mešková Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
20. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní (študentská)
Z/2024/993/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
20. Máj 2024
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní
Z/2024/994/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní (preubytovanie)
D/2024/995/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
20. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000495/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/996/VII/RUK/UO
215,60 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Daryna Banadyha