Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/1821/I/LF/SRVVČ
60,00 € doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Január 2022
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022
Z/2022/121/XIV/RUK/RUK
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva, Odborová organizácia Mlyny UKa vedy na Slovensku pri Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach UK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2971/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ing. Ľubomír Voda - AQUA Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
23. September 2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/2025/I/LF/SRVVC
70,00 € MUDr. Martin Trepáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
7. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela
Z/2023/1292/I/LF/SRVVC
50,00 € MUDr. Adriana Dankovčíková Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
7. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z/2023/1293/II/JLF/OCOZ
31 361,00 € DYNEX Servis spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
7. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela
Z/2023/1294/I/LF/SRVVC
70,00 € doc. MUDr. et. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
7. Jún 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní č. Z/2023/937/VII/RUK/UO
Z/2023/1295/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Mgr. Nataliia Parkhomenko, PhD.
7. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Z/2023/1296/IV/FIF/TAJ
0,00 € Slovenské národné divadlo Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
7. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní (študentská UK)
Z/2023/1297/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
7. Jún 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
Z/2023/1298/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní (zmena ceny)
D/2023/1299/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
7. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní (komerčná – letné ubytovanie)
Z/2023/1300/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
7. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Z/2023/1301/IV/PRIF/TAJ
1 080,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta AAA Yacht, s.r.o.
7. Jún 2023
Zmluva o nájme časti strechy
Z/2023/1302/IV/FMFI/DEK
6 520,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Slovak Telekom, a.s.
7. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1304/I/FIF/OE
300,00 € Karolina Pomorska Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
6. Jún 2023
Darovacia zmluva
Z/2023/1270/VIII/RUK/CIT_UK
500,00 € ALEF Distribution SK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
6. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
Z/2023/1272/IX/FIF/TAJ
0,00 € PsychoKonzult s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
D/2023/1273/XIV/PRAF/DEK
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
6. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/1274/IV/FIF/TAJ
1 012,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta BEETLE s.r.o.