Rámcová dohoda

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.04.2022
Dátum uzavretia:25.04.2022
Dátum účinnosti:27.04.2022
Dátum platnosti do:27.04.2024

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:RD/2022/861/II/RUK/OCOZ
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:Attack Promotion s. r. o.
Hyacintová 3222/10, 10 600 Praha, Česká republika
IČO:27176100
Názov zmluvy:Rámcová dohoda
ID zmluvy:6370743
Poznámka:Dohoda je uzatvorená na dobu určitú, 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody, alebo do vyčerpania finančného limitu (doplní uchádzač) Eur bez DPH,<br /> podľa toho, čo nastane skôr. Cena je bez DPH.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 585 324,57 €
Celková čiastka: 585 324,57 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x