Z M L U V A č. E2289 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E2289 08U02
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Turčiansky Ďur
Turčiansky Ďur 6, 038 43 Turčiansky Ďur, okres Martin
IČO:00649139
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E2289 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
ID zmluvy:6059945

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 87 688,00 €
Celková čiastka: 87 688,00 €
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x