Z M L U V A č. E1144 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4d ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E1144 08U03
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Mesto Komárno
Nám. Gen. Klapku 1, 94501 Komárno, okres Komárno
IČO:00 306 525
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E1144 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4d ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
ID zmluvy:6059895
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 140 000,00 €
Celková čiastka: 140 000,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
6.
December
2021
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E1144 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2021
D O D A T O K č. 1
0,00 € Environmentálny fond Mesto Komárno
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x