Z M L U V A č. E1830 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4d ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E1830 08U03 o
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Šintava
Šintava 244, 925 51 Šintava, okres Galanta
IČO:00 306 193
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E1830 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4d ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
ID zmluvy:6059558

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 114 000,00 €
Celková čiastka: 114 000,00 €
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x