Z M L U V A č. E649 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E649 08U01
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Becherov
Becherov 135, 086 35 Becherov, okres Bardejov
IČO:00321869
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E649 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
ID zmluvy:6037499
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 127 748,70 €
Celková čiastka: 127 748,70 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
29.
November
2021
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E649 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 16.11.2021
D O D A T O K č. 1
127 748,70 € Environmentálny fond Obec Becherov
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x