Z M L U V A č. E27 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E27 08U02
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Lontov
Lontov 67, 935 75 Lontov, okres Levice
IČO:00 587 541
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E27 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
ID zmluvy:6037402
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 50 451,00 €
Celková čiastka: 50 451,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
29.
November
2021
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E27 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.11.2021
D O D A T O K č. 1
50 451,00 € Environmentálny fond Obec Lontov
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x