Z M L U V A č. E2477 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E2477 08U02
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Čavoj
Čavoj 86, 972 29 Čavoj, okres Prievidza
IČO:00318035
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E2477 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
ID zmluvy:6020677
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 166 018,89 €
Celková čiastka: 166 018,89 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.
November
2021
1 D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E2477 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 5.11.2021
D O D A T O K č. 1
166 018,89 € Environmentálny fond Obec Čavoj
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x