Z M L U V A č. E1077 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E1077 08U03
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Hronské Kľačany
Hronské Kľačany 572, 93529 Hronské Kľačany, okres Levice
IČO:00 307 050
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 896/5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E1077 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
ID zmluvy:6016082
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 73 000,00 €
Celková čiastka: 73 000,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.
November
2021
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E1077 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 03.11.2021
D O D A T O K č. 1
73 000,00 € Environmentálny fond Obec Hronské Kľačany
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x