Z M L U V A č. E967 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E967 08U03
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Chľaba
Chľaba 197, 94366 Chľaba, okres Nové Zámky
IČO:00 308 927
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 896/5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E967 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
ID zmluvy:6009204
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 75 000,00 €
Celková čiastka: 75 000,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.
November
2021
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E967 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.10.2021
D O D A T O K č. 1
75 000,00 € Environmentálny fond Obec Chľaba
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x