Rámcová dohoda

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.09.2021
Dátum uzavretia:27.09.2021
Dátum účinnosti:28.09.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:RD/2021/2058/III/RUK/OCOZ
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:EUROPEA group, spol. s. r. o.
Šípová 3/A, 821 07 Bratislava
IČO:31324924
Názov zmluvy:Rámcová dohoda
ID zmluvy:5951183
Poznámka:Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, 2 roky, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 211 149 Eur bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 253 378,80 €
Celková čiastka: 253 378,80 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x