Centrálny register zmlúv

Vytvorenie ďalšieho užívateľského účtu / zrušenie užívateľského účtu

Ak už ste ako povinná osoba (subjekt, OVM) v CRZ zaregistrovaný a potrebujete vytvoriť ďalší užívateľský účet, alebo zrušiť existujúci užívateľský účet (napr. z dôvodu ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom):
 1. Stiahnite si a vyplňte formulár žiadosti:
  Formát DOCX
  Formát ODT
  Upozornenie: Žiadosť vyplňte elektronicky/na PC. Rukou vpĺňané žiadosti nebudú akceptované.
   
 2. Vyplnenú žiadosť zašlite na Úrad vlády SR. Žiadosť je možné zaslať jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. Elektronicky - vyplnený formulár zašlite prostredníctvom elektronickej schránky povinnej osoby (slovensko.sk) do elektronickej schránky Úradu vlády Slovenskej republiky (IČO: 00151513, číslo schránky: E0000000005)

   ALEBO
    
  2. Poštou - vytlačenú žiadosť s pečiatkou a podpisom štatutára zašlite na adresu:
   Sekcia informačných technológií
   Úrad vlády Slovenskej republiky
   Nám. slobody 1
   813 70  Bratislava

    
 3. Úrad vlády SR vytvorí užívateľské účty a postup na aktiváciu účtov zašle na emailové adresy v zmysle žiadosti. V prípade deaktivácie účtov bude zaslané potvrdenie na kontaktnú emailovú adresu, ak je v žiadosti uvedená.
   
 4. Po aktivácii úžívateľských účtov môžete začať zverejňovať zmluvy. Postup pri zverejňovaní zmlúv nájdete v uživateľskej príručke CRZ

V prípade, že postup na aktiváciu užívateľského účtu neobdržíte do troch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, kontaktujte užívateľskú podporu CRZ:
Emailom na crz-support@vlada.gov.sk, v urgentných prípadoch telefonicky na +421 2 209 25 121