Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola techniky a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o zabezpečení poskytnutia strav.lístkov 23K660278
22/2023
0,00 € Doxx, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
12. December 2023
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
2/2024
0,00 € SPP, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1428/2024
4/2024
0,00 € ZVS, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
25. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
7/2024
0,00 € Junior Achievemenst Slovensko SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Apríl 2024
Dodatok č1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.3.2024
21/2024
0,00 € Ing. Pavol Biskup CREATE SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Objednávke č. 44
20/2024
0,00 € Ing. Pavol Biskup CREATE SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
24. Máj 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
11/2024
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice