Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola techniky a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Zmluva o dodávke plynu
-CRZ-
0,00 € SPP SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
8. November 2022
Zmluva o spolupráci - Liga za duševné zdravie
-CRZ-
0,00 € Liga za dušené zdravie SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
14. November 2022
Zm. o posk. služieb na vykonávanie elektrických opráv
9/2022
0,00 € Bc. Anton Farkaš, Wolf elektro SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
25. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení strav. pre zamest.
22K662225
0,00 € DOXX SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Január 2023
Zmluva o posk.služieb na vývoz odpadu
95102/2022/35
0,00 € ZVS, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
1. Február 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektrin y 10003151
3/2023
0,00 € SPP, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
8. Február 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre r. 2022
-CRZ-
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
15. Február 2023
Zmluva o posk. služieb na elektrorevízie
1/2023
0,00 € Wolf elektro, Farkas Anton SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
6. Marec 2023
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve 2022
3
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
10. Marec 2023
Dodatok č.10 k zmluve 02/2016/DV
10
0,00 € ZF Slovakia, a.s SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
17. Marec 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
-CRZ-
Doplnená
60 687,50 € Glemmen videregaende skole SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
16. Máj 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 24/47/2023
24/47/2023
0,00 € Veolia Teplo SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
16. Máj 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
-CRZ-
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Youth 4 Impact
iGV23033
0,00 € Aiesec Slovensko SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Poistnej zmlkuve č. 1009900711
-CRZ-
0,00 € Kooperatíva poisťovňa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
17. August 2023
Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie
18/2023
0,00 € FinQ Centrum, n.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
25. September 2023
obedy pre žiakov v systéme DSV
-CRZ-
0,00 € Zoltán Didi DIRO SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
2. Október 2023
zmluva o DV
č 02/2023/DV
0,00 € ZF Slovakia, a.s. Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice
5. December 2023
zmluva o DV 02/2023/DV
21/2023
0,00 € ZF Slovakia, a.s. Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice
5. December 2023
obedy pre žiakov v systéme DSV
20/2023
0,00 € Zoltán Didi DIRO SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice