Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola techniky a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Zml o poskytovaní služieb v oblasti CO
-CRZ-
20,00 € CO Company, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
11. Apríl 2024
Dohoda č. 01/2024 o prenájme telocvične
9/2024
20,00 € Futsal team Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
26. Jún 2023
Poistenie PZP auta č. 3559009331
16/2023
53,30 € Kooperatíva poisťovňa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024
6/2024
72,00 € Tectra, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
22. Január 2024
Mandátna zmluva č. 1/2023 k úkonom v oblasti BOZP
5/2024
96,00 € Tamyko, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
26. Jún 2023
Súborové havarijné poistenie č. 5519001934
14/2023
152,10 € Kooperatíva poisťovňa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
26. Jún 2023
Úrazové poistenie osob č. 0999000366
15/2023
226,55 € Kooperatíva poisťovňa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
14. December 2022
Dodatok č.7 k Rámcovej zmluve č. 040-1691225
7
372,00 € Koma Slovakia, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Marec 2024
Dodatok č.8 k Rámc.NZ 040-1691225 prenájom kont.
-CRZ-
372,00 € Koma Slovakia, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
24. Júl 2023
Kúpno-predajná zmluva
17/2023
800,00 € Viera Karvašová SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
18. November 2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
1 152,00 € Inštavmat, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
26. Jún 2023
Poistenie majetku č. 1009901445
13/2023
Doplnená
2 323,17 € Kooperatíva poisťovňa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
31. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 05/2023 - ŠJ
10/2023
3 000,00 € Katarína Trusková - Bageta SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Máj 2022
Rámcová kupna zmluva č. 3/2022
3/2022
9 000,00 € Mira office, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2022
4/2022
9 000,00 € Ačko travel, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
21. Apríl 2023
Rámcová kúpna zmluva na kúpu tonerov
2/2023
9 900,00 € Comix, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2024 na pranie
10/2024
9 999,00 € PAČ Žitava SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva
08/2022
10 000,00 € LIMAS, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva
07/2022
10 000,00 € Katarína Trusková - Bageta SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Máj 2022
Rámcová dohoda
06/2022
10 000,00 € Qualited, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice