Centrálny register zmlúv

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2022
Zmluva o reklamnej spolupráci
34/2022
2 000,00 € Aeroclub Košice občianske združenie TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
26. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach spolupráce
83/2020/2022/1
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
50/2022
333 644,93 € BOBOR- Stavebná, výrobná.Inžinierska a Obchidná činnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
30. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
50/2022/1/2022
0,00 € BOBOR- Stavebná, výrobná.Inžinierska a Obchodná činnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
27. Október 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
43/2022/1/2022
41 575,34 € BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva
43/2022
34 892,20 € BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
25. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
82/2021/2022/1
0,00 € BS Košice s.r.o TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
17. Máj 2022
Znluva o dielo
42/2022
639 727,15 € BS Košice s.r.o TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
42/2022/2022/1
335 574,36 € BS Košice s.r.o TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
1. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
49/2022
1,00 € Cresco Hotels, s.r.o TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
4. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
38/2022
1,00 € CTR Alvinczy s.r.o Štúrová 27 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
5. August 2022
Zmluva o bežnom účte
72/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Október 2022
Zmluva o účelovom úvere č: 1114/22/80403
92/2022
13 000 000,00 € ČSOB , a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Október 2022
Zmluva o účelovom úvere č: 1113/22/80403
93/2022
5 000 000,00 € ČSOB , a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Október 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č: 0758/22/80403
94/2022
0,00 € ČSOB , a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí bankovej záruky č: 0852/18/80403
74201812022
0,00 € ČSOB , a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Október 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0921/18//80403
83/2018/1/2022
0,00 € ČSOB , a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0524/21/80403
87/2021/1/2022
0,00 € ČSOB , a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Október 2022
Dodatok č.10 k Zmluve o účelovom úvere č. 5886/11/80403
496/2011/1/2022
0,00 € ČSOB , a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
18. Október 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 5887/11/80403
495/2011/1/2022
0,00 € ČSOB , a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice