Centrálny register zmlúv

Dobrý dom, n. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 7/2022
7/2022
3 000,00 € Tanečný klub "Danube" Bratislava Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 8/2022
8/2022
900,00 € Ľubomír Bukový - HALECORE Artivist Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 9/2022
9/2022
3 000,00 € Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 10/2022
10/2022
1 500,00 € DEPAUL SLOVENSKO Dobrý dom, n. o.
30. November 2022
Mandátna zmluva
nepridelené
750,00 € Kristína Pelcrová Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Licenčná zmluva a zmluva o dielo
LZaZoD1/2022
490,00 € Marius Bartoň Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZoDaLZ 2/2022
1 000,00 € Mgr. art. Milina Zimková Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Zmluva o dielo a zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
ZoDaZoVUV 01/2022
100,00 € Le Sirénes Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Zmluva o dielo a zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
ZoDaZoVUV 02/2022
300,00 € Alena Heribanová Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Dohoda o ukončení dohody o spolupráci
nebolo pridelené
0,00 € Občianske združenie STOPA Slovensko Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Zmluva o pristúpení k záväzku
ZPD-2022-03
83,00 € MAJÁK NÁDEJEn.o. v likvidácii Dobrý dom, n. o.
7. December 2022
Zmluva o pristúpení k záväzku
ZPD-2022-02
7 774,34 € MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii Dobrý dom, n. o.
8. December 2022
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
nepridelené
5 333,79 € vytvorené na Slovensku, s.r.o. Dobrý dom, n. o.