Centrálny register zmlúv

Dobrý dom, n. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2022
Dohoda o ukončení dohody o spolupráci
nebolo pridelené
0,00 € Občianske združenie STOPA Slovensko Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Zmluva o pristúpení k záväzku
ZPD-2022-03
83,00 € MAJÁK NÁDEJEn.o. v likvidácii Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Zmluva o dielo a zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
ZoDaZoVUV 01/2022
100,00 € Le Sirénes Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Zmluva o dielo a zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
ZoDaZoVUV 02/2022
300,00 € Alena Heribanová Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 16/2022
16/2022
300,00 € Naše deti, n. f. Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Licenčná zmluva a zmluva o dielo
LZaZoD1/2022
490,00 € Marius Bartoň Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 3/2022
3/2022
500,00 € Občianske združenie Prima Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 18/2022
18/2022
600,00 € Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 21/2022
21/2022
600,00 € Rodinné centrum Prešporkovo Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 17/2022
17/2022
650,00 € Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 20/2022
20/2022
700,00 € Ateliér.EM Dobrý dom, n. o.
30. November 2022
Mandátna zmluva
nepridelené
750,00 € Kristína Pelcrová Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 15/2022
15/2022
760,00 € Milujem knihy/Amo libris Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 23/2022
23/2022
800,00 € Les Sirénes Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 8/2022
8/2022
900,00 € Ľubomír Bukový - HALECORE Artivist Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2/2022
2/2022
1 000,00 € STAR production, s.r.o. Dobrý dom, n. o.
3. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZoDaLZ 2/2022
1 000,00 € Mgr. art. Milina Zimková Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2022
11/2022
1 000,00 € Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 12/2022
12/2022
1 000,00 € Cliniq s. r. o. Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 22/2022
22/2022
1 100,00 € Mareena Dobrý dom, n. o.