Centrálny register zmlúv

Dobrý dom, n. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2022
4/2022
1 110,00 € Autistické centrum Andreas n. o. Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 24/2022
24/2022
1 200,00 € SRRZ - RZ pri Materskej škole Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 19/2022
19/2022
1 400,00 € Súkromná ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 1/2022
1/2022
1 500,00 € OZ Menachem Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 10/2022
10/2022
1 500,00 € DEPAUL SLOVENSKO Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 5/2022
5/2022
1 680,00 € Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 14/2022
14/2022
1 700,00 € Občianske združenie Kreatívny klub LUNA Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 6/2022
6/2022
3 000,00 € Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 7/2022
7/2022
3 000,00 € Tanečný klub "Danube" Bratislava Dobrý dom, n. o.
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 9/2022
9/2022
3 000,00 € Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 13/2022
13/2022
3 000,00 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Dobrý dom, n. o.
8. December 2022
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
nepridelené
5 333,79 € vytvorené na Slovensku, s.r.o. Dobrý dom, n. o.
7. December 2022
Zmluva o pristúpení k záväzku
ZPD-2022-02
7 774,34 € MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii Dobrý dom, n. o.