Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 08/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 08/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Jakubany Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
4. September 2023
Z M L U V A o dodaní suchej stravy
Z M L U V A  o dodaní suchej stravy
0,00 € Základná škola, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
7. September 2023
04/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
04/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
0,00 € MOSUPO J&M spol. s.r.o Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
7. September 2023
Zmluva č. 02/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 02/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
0,00 € Mesto Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
7. September 2023
Zmluva č. 03/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 03/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
0,00 € Tis, s.r.o Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Zmluva č. 01/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 01/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
0,00 € GTH catering s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. September 2023
Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro
Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro
0,00 € Hossa family s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
4. Október 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci "PP pre školy - prepájame teóriu s praxou"
Zmluva o spolupráci "PP pre školy - prepájame teóriu s praxou"
0,00 € Poradca podnikateľa spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. Október 2023
Dohoda č. 112/2023/ RÚŠS
Dohoda č. 112/2023/ RÚŠS
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Prešove Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 09/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 09/2023-2024 - OA
0,00 € ÚPSVaR Kežmarok Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2023-2024 - OA Obstarávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2023-2024 - OA Obstarávateľ
0,00 € mkem spol. s r. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16/2023-2024 - OA
0,00 € : SPOMAT SR Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2023-2024 - OA
0,00 € Obecný úrad Kolačkov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2023-2024 - OA
0,00 € ZŠ s MŠ Plaveč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2023-2024 - OA
0,00 € Obecný úrad Vislanka Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2023-2024 - OA
0,00 € Jozef Varchol, Bc. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2023-2024 - OA
0,00 € Obecný úrad Toporec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 06/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 06/2023-2024 - OA
0,00 € POĽANKA, s. r. o. RPS Litmanová Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 15/2023-2024 - OA Obstarávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 15/2023-2024 - OA Obstarávateľ
0,00 € Ľubovnianska nemocnica n. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa