Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2023
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy
0,00 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2023
PV Zmluva č. 13 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 13 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Jozef Simoník Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Jarabina Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Plaveč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2022-2023 - OA
0,00 € GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2022-2023 - OA
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Nová Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2022-2023 - OA
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023 - OA
0,00 € Mestský úrad Spišská Belá Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Toporec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Kolačkov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16 / 2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16 / 2022-2023 - OA
0,00 € Jozef Varchol, Bc. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 17/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 17/2022-2023 - OA
0,00 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Vislanka Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 21/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 21/2022-2023 - OA
0,00 € ÚPSVaR Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 22/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 22/2022-2023 - OA
0,00 € DEFTER, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 23/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 23/2022-2023 - OA
0,00 € Základná škola s materskou školou Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 24/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 24/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Chmeľnica Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 25/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 25/2022-2023 - OA
0,00 € Lu-Ro s. r. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 27/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 27/2022-2023 - OA
0,00 € ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa