Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 9/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 9/2022-2023 - OA
0,00 € THALLIA, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2022-2023 - OA
0,00 € Agro Raslavice, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
Dohoda o postúpení práv a povinností FINQ
Dohoda o postúpení práv a povinností FINQ
0,00 € Finq Centrum, n.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
Zmluva č. 02/2022/DV o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 02/2022/DV o duálnom vzdelávaní
0,00 € ASSOPROGRESS s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 3/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 3/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Čirč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. Október 2022
Zmluva č. 03/2022/DV o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 03/2022/DV o duálnom vzdelávaní
0,00 € Norbert Frank – EUROINF TATRY – Salaš u FRANKA Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125614
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125614
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Zmluva č. Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126013
Zmluva č. Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126013
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125537
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125537
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. December 2022
Rámcová kúpna zmluva - Jozef Mačuga -SM
Rámcová kúpna zmluva
0,00 € Jozef Mačuga-SM Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.75000015511
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.75000015511
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Január 2023
Zmluva o spolupráci č.51/2023/FF UMB-PP
Zmluva o spolupráci č.51/2023/FF UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
12. Január 2023
Zmluva o spolupráci č.52/2022-23/FPV UMB-PP
Zmluva o spolupráci č.52/2022-23/FPV UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečný program č. 57907/2022
57909/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č.2508/2023
Rámcová kúpna zmluva č.2508/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
16. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023
0,00 € GTH catering s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2022-2023 - OA
0,00 € Mestský úrad Spišská Belá Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. Marec 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prei Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Apríl 2023
Zmluva č. 04/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 04/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
0,00 € J&P Investments, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa