Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 44/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 44/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Toporec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 47/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 47/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Nižné Ružbachy Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 57/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 57/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Šarišské Jastrabie Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 51/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 51/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Čirč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 53/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 53/2021-2022 - OA
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 48/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 48/2021-2022 - OA
0,00 € PaS Services s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 58/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 58/2021-2022 - OA
0,00 € Mestský úrad Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 45/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 45/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Jakubany Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 50/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 50/2021-2022 - OA
0,00 € SIVON TRANSPORT, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 59/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 59/2021-2022 - OA
0,00 € SPOMAT – Ing. Andrej Hlinka Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 42/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 42/2021-2022 - OA
0,00 € Eva Jakubianská – rozličný tovar Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 39/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 39/2021-2022 - OA
0,00 € GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 43/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 43/2021-2022 - OA
0,00 € Autoškola Fiamčík Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. Jún 2022
Smlouva o poskytovaní služeb
Smlouva o poskytovaní služeb
0,00 € Agentúra EDUCO sro Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 40/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 40/2021-2022 - OA
0,00 € KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. Júl 2022
DODATOK Č.2 k zmluve č.2020_MPC_NP_Pop_SŠ_041 ITMS:312011Y720
DODATOK Č.2 k zmluve č.2020_MPC_NP_Pop_SŠ_041
0,00 € Metodisko-pedagogické centrum Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
12. September 2022
ZMLUVA O ODBERE STRAVY č.21/2022
ZMLUVA O ODBERE STRAVY č.21/2022
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Sabinov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. September 2022
Zmluva č. 1 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva č. 1 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ
Doplnená
0,00 € Pavol Romaňák Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. September 2022
Zmluva č. 2- 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania -SOŠ
Zmluva č. 2- 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania -SOŠ
Doplnená
0,00 € Mesto Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. September 2022
Zmluva č. 3 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ
Zmluva č. 3 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ
Doplnená
0,00 € Mary Ann Gurega - Penzión Gurmen Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa