Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o.
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o.
78 361,20 € NABIMEX, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2023
Kúpna zmluva PcProfi s.r.o.
Kúpna zmluva PcProfi s.r.o.
38 388,00 € PcProfi s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. Máj 2023
Kúpna zmluva IKT k projektu ITMS2014+: 302021AZS8
Kúpna zmluva OGT
37 180,80 € OGT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. December 2023
Kúpna zmluva ALD MOBIL
Kúpna zmluva ALD MOBIL
36 051,20 € ALD MOBIL s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Október 2023
Kúpna zmluva AUTOMAPE-spol s r.o.
Kúpna zmluva AUTOMAPE-spol s r.o.
30 800,00 € AUTOMAPE-spol s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. August 2023
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
27 519,60 € Krajm s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. September 2023
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
26 738,40 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Január 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
24 000,00 € BLP-stav s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
20 718,00 € K.A.B.A. Slovensko Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
20 380,80 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
13 000,00 € Hotelová akadémia Otta Brucknera Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
7. Marec 2024
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy č. 1813/2023/OE
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy č. 1813/2023/OE
11 208,00 € Prešovský samosprávny kraj Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536
Zmluva o dielo
Doplnená
8 973,60 € Martin Maček Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
16. Február 2023
Kúpna zmluva Mivasoft
Kúpna zmluva Mivasoft
7 483,68 € MIVASOFT spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. December 2023
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 2
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 2
6 929,12 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
22. December 2023
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 1
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 1
6 455,27 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424939
Číslo poistnej zmluvy: 11-424939
6 063,08 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Máj 2022
Zmluva o pôžičke
Zmluva o pôžičke
3 754,00 € Luminosus n.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. September 2023
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3
3 539,98 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. December 2023
Licenčná zmluva Microsoft v rámci programu CSP č. SKBZ-230287
Licenčná zmluva Microsoft
878,40 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa