Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2023
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
27 519,60 € Krajm s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. September 2023
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
26 738,40 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Január 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
24 000,00 € BLP-stav s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
20 718,00 € K.A.B.A. Slovensko Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
20 380,80 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
13 000,00 € Hotelová akadémia Otta Brucknera Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536
Zmluva o dielo
Doplnená
8 973,60 € Martin Maček Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
16. Február 2023
Kúpna zmluva Mivasoft
Kúpna zmluva Mivasoft
7 483,68 € MIVASOFT spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424939
Číslo poistnej zmluvy: 11-424939
6 063,08 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Máj 2022
Zmluva o pôžičke
Zmluva o pôžičke
3 754,00 € Luminosus n.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. September 2023
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3
3 539,98 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Október 2023
Nájomná zmluva č.1351/VSD/2023
Nájomná zmluva č.1351/VSD/2023
700,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. December 2023
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Číslo: 72902374
PZP č.72902374
673,00 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. December 2023
Poistná zmluva Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel číslo: 78901374
KASKO č: 78901374
631,14 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. Apríl 2023
Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov
505,34 € Norttel s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. Apríl 2023
Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebytových priestorov
336,75 € Anna Ružíková Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023
320,60 € Mesto Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023
Zmluva o nájme nebytových prietorov č.1/2023
320,60 € Mesto Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2 /2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2 /2023
310,00 € Frederik Damian Hajastek Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 2 / 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 2 / 2023
310,00 € Frederik Damian Hajastek Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa