Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva č. Dodatok č. 4_k Zmluve o dielo Metrostav
Zmluva č. Dodatok č. 4_k Zmluve o dielo Metrostav
4 403 892,59 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Marec 2023
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
4 221 630,28 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Júl 2022
Dodatok č.2/2022 Metrostav
Dodatok č.2/2022 Metrostav
4 161 630,28 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
dodatok č.2 k NFP IROP-D2-302021AUZ5-121-57
dodatok č.2 k NFP IROP-D2-302021AUZ5-121-57
3 333 951,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratmého finančného príspevku číslo: IROP-Z-302021BPL7-223-68
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BPL7-223-68
1 353 193,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. August 2023
číslo dodatku: IROP-D1-302021BPL7-223-68 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BPL7-223-68 zo dňa 05.08.2022
číslo dodatku: IROP-D1-302021BPL7-223-68
1 298 513,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
22. September 2023
Dodatok č. 1_k Zmluve o dielo Unistav
Dodatok č. 1_k Zmluve o dielo Unistav
1 218 340,36 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
8. September 2022
Zmluva o dielo UNISTAV
Zmluva o dielo UNISTAV
1 162 423,39 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o. /2/
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o. /2/
528 216,60 € EUROGASTROP s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Október 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu: ITMS2014+:312011Z574
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku0912-2020 D3
329 716,07 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovesnskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
8. Apríl 2024
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4
329 716,07 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Január 2024
Zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy
č.z registra zmlúv PSK 6/2024/OE
250 861,80 € Prešovský samosprávny kraj Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. August 2023
Kúpna zmluva FELDER Slovensko s.r.o.
Kúpna zmluva FELDER Slovensko s.r.o.
173 371,20 € FELDER Slovensko s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
8. November 2023
Kúpna zmluva Mivasoft -vybavenie stolárov 06/23
Kúpna zmluva Mivasoft -vybavenie stolárov 06/23
163 545,60 € MIVASOFT spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Október 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o.
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o.
142 267,20 € FELDER Slovensko s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o.
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o.
141 380,64 € EUROGASTROP s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. September 2023
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
125 583,60 € EWES SK, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
16. Február 2023
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
124 274,40 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
7. Marec 2024
zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy 1949/20023/OE
zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy 1949/20023/OE
119 849,76 € Prešovský samosprávny kraj Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
30. November 2023
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
Kúpna zmluva Autocont č.SKBZ-230268
119 606,40 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa