Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 2
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 2
6 929,12 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
16. Február 2023
Kúpna zmluva Mivasoft
Kúpna zmluva Mivasoft
7 483,68 € MIVASOFT spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536
Zmluva o dielo
Doplnená
8 973,60 € Martin Maček Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
13 000,00 € Hotelová akadémia Otta Brucknera Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
20 380,80 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
20 718,00 € K.A.B.A. Slovensko Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Január 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
24 000,00 € BLP-stav s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. September 2023
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
26 738,40 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. August 2023
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
27 519,60 € Krajm s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Október 2023
Kúpna zmluva AUTOMAPE-spol s r.o.
Kúpna zmluva AUTOMAPE-spol s r.o.
30 800,00 € AUTOMAPE-spol s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. December 2023
Kúpna zmluva ALD MOBIL
Kúpna zmluva ALD MOBIL
36 051,20 € ALD MOBIL s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. Máj 2023
Kúpna zmluva IKT k projektu ITMS2014+: 302021AZS8
Kúpna zmluva OGT
37 180,80 € OGT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2023
Kúpna zmluva PcProfi s.r.o.
Kúpna zmluva PcProfi s.r.o.
38 388,00 € PcProfi s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
30. November 2023
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
Kúpna zmluva Autocont č.SKBZ-230268
119 606,40 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
16. Február 2023
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
124 274,40 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. September 2023
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
125 583,60 € EWES SK, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o.
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o.
141 380,64 € EUROGASTROP s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Október 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o.
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o.
142 267,20 € FELDER Slovensko s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
8. November 2023
Kúpna zmluva Mivasoft -vybavenie stolárov 06/23
Kúpna zmluva Mivasoft -vybavenie stolárov 06/23
163 545,60 € MIVASOFT spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. August 2023
Kúpna zmluva FELDER Slovensko s.r.o.
Kúpna zmluva FELDER Slovensko s.r.o.
173 371,20 € FELDER Slovensko s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa