Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16 / 2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16 / 2022-2023 - OA
0,00 € Jozef Varchol, Bc. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 17/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 17/2022-2023 - OA
0,00 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Vislanka Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 21/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 21/2022-2023 - OA
0,00 € ÚPSVaR Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 22/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 22/2022-2023 - OA
0,00 € DEFTER, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 23/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 23/2022-2023 - OA
0,00 € Základná škola s materskou školou Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 24/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 24/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Chmeľnica Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 25/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 25/2022-2023 - OA
0,00 € Lu-Ro s. r. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 27/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 27/2022-2023 - OA
0,00 € ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 08/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 08/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Jakubany Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Dodatok k zmluve FLAGA
Dodatok k zmluve FLAGA
0,82 € Flaga spol.s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. September 2022
Zmluva
1
1,30 € Základná škola, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. Február 2023
Zmluva č. 11 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 11 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
3,00 € Penzión a reštaurácia U Jeleňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. Jún 2022
Dodatok č.1/2022
Dodatok č.1/2022
4,50 € Juraj Galajda Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. Február 2023
Dodatok č.1/2023
Dodatok č.1/2023
5,10 € Juraj Galajda Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Júl 2022
Dodatok k poistnej zmluve č.11-4-16897 - Poistenie majetku
Dodatok k poistnej zmluve č.11-4-16897
94,01 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Február 2023
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
120,42 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2 /2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2 /2023
310,00 € Frederik Damian Hajastek Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 2 / 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 2 / 2023
310,00 € Frederik Damian Hajastek Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023
320,60 € Mesto Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa