Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Výučba pohybovej prípravy MŠ Šíravská
20/2023
0,00 € o.z. Šikovný predškoláčik MŠ Bodvianska
2. Október 2023
Združené služby dodávky plynu
21/2023
0,00 € Torreol s.r.o. MŠ Bodvianska
27. Október 2023
Úprava vzáj.vzťahov a povinností pri sprac.osobúdajov pri BOZP a OPP
22/2023
0,00 € Stegena Michal Mgr. MŠ Bodvianska
4. December 2023
Pranie a prenájom rohoží Bodvianska
23/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
4. December 2023
Pranie a prenájom rohoží Šíravská
24/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
31. Január 2024
Zmena pôvodného programu BIznis S
1/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MŠ Bodvianska
6. Február 2024
Oznámenie o cene tepelnej energie
2/2024
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska