Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva o dodávke tovaru do ŠJ - Kalmárová
3/2022
0,00 € Kalmárová Anna - potraviny MŠ Bodvianska
23. Apríl 2022
Obchodná zmluvy na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
4/2022
0,00 € Bognár Arpád MŠ Bodvianska
23. Apríl 2022
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
5/2022
0,00 € Schwartz Ladislav MŠ Bodvianska
19. Október 2022
Oznámenie o cene tepelnej energie
8/2022
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
7. November 2022
Dohoda o krúčkovej činnosti-"Šikovné rúčky"
9/2022
0,00 € Fyzická osoba MŠ Bodvianska
7. November 2022
Darovacia zmluva-"Šikovné rúčky"
10/2022
0,00 € Fyzická osoba MŠ Bodvianska
7. November 2022
Dohoda o vykonávaní krúžkovbej činnosti-pohybová príprava
11/2022
0,00 € o.z. BKR 08 MŠ Bodvianska
8. November 2022
Dohoda o jazykovom krúžku MŠ Šíravská
12/2022
0,00 € Oktopus MŠ Bodvianska
8. November 2022
Dohoda o jazykovom krúžku ANJ MŠ Bodvianska
13/2022
0,00 € Pro Americana MŠ Bodvianska
8. November 2022
Darovacia zmluva - ANJ Bodvianska
14/2022
0,00 € Pro Americana MŠ Bodvianska
1. December 2022
Oznámenie o cene tepel.energie
15/2022
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
21. December 2022
Dodatok k darovecaej zmluve ANJ Bodvianska
16/2022
0,00 € Pro Americana MŠ Bodvianska
5. Január 2023
Dohoda o platbách - platobný predpis 2023
1/2023
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
16. Február 2023
Oznámenie o cene tepelnej energie od 01.01.2023
2/2023
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
5. Jún 2023
Prenájom a pranie rohoží Bodvianska
12/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
21. Jún 2023
Prenájom a pranie rohoží Šíravská
13/2023
0,00 € Lindstrom s r.o. MŠ Bodvianska
24. Júl 2023
Objednané množstvo tepla na rok 2024 MŠ Bodvianska
15/2023
0,00 € TERMMING, a.s. MŠ Bodvianska
20. September 2023
Výučba anglického jazyka formou záujmového krúžku
16/2023
0,00 € Sloboda Róbert MŠ Bodvianska
20. September 2023
Výučba anglického jazyka formou záujmového krúžku
17/2023
0,00 € Sloboda Róbert MŠ Bodvianska
29. September 2023
Výučba pohybovej prípravy MŠ Bodvianska
19/2023
0,00 € o.z. Šikovný predškoláčik MŠ Bodvianska