Centrálny register zmlúv

National Development Fund II., a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere s rozdelením portfóliového rizika_PRSL EE2_SLSP
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere s rozdelením portfóliového rizika_PRSL EE2_SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
9. Február 2023
Dodatok č. 27 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka
Dodatok č. 27 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. National Development Fund II., a.s.
2. Február 2023
Dodatok č. 25 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_VUB
SIHAZ 1_VUB_dodatok č. 25
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. National Development Fund II., a.s.
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam
SIH - EE - Podniky - 06 - Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam
6 000 000,00 € National Development Fund II., a.s. ESCO Slovensko, a.s.
30. Január 2023
Dodatok č. 20 k Dohode o záručnom nástroji SIH Antikorona záruka_UCB
SIHAZ 1_UCB_dodatok č. 20
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky National Development Fund II., a.s.
25. Január 2023
Splátkový kalendár č. 4
Zmluva o úvere - splátkový kalendár č. 4
Doplnená
0,00 € National Development Fund II., a.s. Železnice Slovenskej republiky