Centrálny register zmlúv

National Development Fund II., a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Zmluva o úvere
1/2023
40 000 000,00 € National Development Fund I., s. r. o. National Development Fund II., a.s.
23. November 2023
Zmluva o úvere č. 2023/991/FIN zo dňa 31.10.2023
2023-991-FIN
33 350 000,00 € National Development Fund II., a.s. Bratislavský samosprávny kraj
25. Máj 2023
Zmluva o úvere číslo 350/2023/OF
350/2023/OF
30 000 000,00 € Prešovský samosprávny kraj National Development Fund II., a.s.
12. Október 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O INVESTIČNOM FONDE ZO DŇA 12.10.2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O INVESTIČNOM FONDE ZO DŇA 12.10.2023
20 608 201,58 € National Development Fund II., a.s. Sociálni Inovátori Impact Capital, s.r.o.
12. Október 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O INVESTIČNOM FONDE ZO DŇA 12.10.2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O INVESTIČNOM FONDE ZO DŇA 12.10.2023
18 608 861,19 € National Development Fund II., a.s. CB ESPRI s. r. o.
15. November 2023
Zmluva o úvere č. MAFSFUZ00004
MAFSFUZ00004
16 600 000,00 € National Development Fund II., a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
12. Júl 2023
Zmluva o úvere číslo 379/2023/OE
379/2023/OE
16 500 000,00 € National Development Fund II., a.s. Žilinský samosprávny kraj
8. November 2023
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere
14 900 000,00 € National Development Fund II., a.s. Železnice Slovenskej republiky
17. Apríl 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. SIH - EE - GES - 01 o poskytnutí úveru
Dodatok č. 4 k zmluve č. SIH - EE - GES - 01 o poskytnutí úveru
14 000 000,00 € National Development Fund II., a.s. KOOR, s.r.o.
15. Jún 2023
ZMLUVA O ÚVERE ČÍSLO 1183/2023/ODDRF
1183/2023/ODDRF
10 000 000,00 € National Development Fund II., a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Máj 2023
SIH - EE - PODNIKY- 01 - Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí úveru
SIH - EE - PODNIKY- 01 - Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí úveru
8 470 000,00 € National Development Fund II., a.s. KOOR, s.r.o.
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam
SIH - EE - Podniky - 06 - Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam
6 000 000,00 € National Development Fund II., a.s. ESCO Slovensko, a.s.
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 06 o poskytnutí úveru
Dodatok č. 1 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 06 o poskytnutí úveru
4 000 000,00 € National Development Fund II., a.s. ESCO Slovensko, a. s.
11. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 02 o poskytnutí úveru
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 02 o poskytnutí úveru
Doplnená
3 740 000,00 € National Development Fund II., a.s. e-Dome a. s.
29. November 2023
ZMLUVA O KÚPE AKCIÍ
ZMLUVA O KÚPE AKCIÍ
3 644 000,00 € National Development Fund II., a.s. ENSTRA Group a.s.
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - GES - 03 o poskytnutí úveru
SIH - EE - GES - 03 - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí úveru
Doplnená
5 000 000,00 € National Development Fund II., a.s. EKOTERM, s.r.o,
12. Júl 2023
Zmluva o úvere číslo 380/2023/OE
380/2023/OE
3 500 000,00 € National Development Fund II., a.s. Žilinský samosprávny kraj
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 03 o poskytnutí úveru
SIH - EE - PODNIKY- 03 - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí úveru
Doplnená
3 000 000,00 € National Development Fund II., a.s. EKOTERM, s.r.o,
10. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 05 o poskytnutí úveru
SIH - EE - PODNIKY - 05
Doplnená
3 000 000,00 € National Development Fund II., a.s. Enprotech Project s. r. o.
27. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 04 o poskytnutí úveru
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 04 o poskytnutí úveru
700 000,00 € National Development Fund II., a.s. Systeming, s.r.o.