Centrálny register zmlúv

National Development Fund II., a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
SPA_akcie_A1_NDFII_NDFI_Dostupny_Domov
SPA_akcie_A1_NDFII_NDFI_Dostupny_Domov
0,00 € National Development Fund II., a.s. National Development Fund I., s. r. o.
19. December 2023
SPA_akcia_A4_spoluvlastnictvo_NDFII_NDFI_NDFIII_Dostupy_Domov
SPA_akcia_A4_spoluvlastnictvo_NDFII_NDFI_NDFIII_Dostupy_Domov
0,00 € National Development Fund II., a.s. National Development Fund I., s. r. o./ National Development Fund III., s. r. o.
21. December 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK
0,00 € National Development Fund I., s. r. o. National Development Fund II., a.s.
21. December 2023
MPSVaR SR_SIH_NDF II_ZoF_dodatok č. 4
MPSVaR SR_SIH_NDF II_ZoF_dodatok č. 4
0,00 € National Development Fund II., a.s./ Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. December 2023
MDSR_SIH_NDF II_ZoF_dodatok č. 1
MDSR_SIH_NDF II_ZoF_dodatok č. 1
0,00 € National Development Fund II., a.s./ Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
23. Február 2024
Dodatok č. 3 k Dohode spoločníkov uzavretej dňa 29.11.2021
MKKD240102
0,00 € National Development Fund II., a.s. MKK Grössling, s.r.o.
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 ZO DŇA 22.02.2024 K INVESTIČNEJ ZMLUVE 6 PÔVODNE ZO DŇA 13.12.2023
DODATOK Č. 1 ZO DŇA 22.02.2024 K INVESTIČNEJ ZMLUVE 6 PÔVODNE ZO DŇA 13.12.2023
0,00 € National Development Fund II., a.s. Boataround.com, a.s.
29. Február 2024
VEDĽAJŠIA DOHODA
VEDĽAJŠIA DOHODA
0,00 € National Development Fund II., a.s. Boataround.com, a.s.
1. Marec 2024
Dodatok č. 3 ZO DŇA 01.03.2024 K ZMLUVE MEDZI AKCIONÁRMI PÔVODNE ZO DŇA 24.03.2021
Dodatok č. 3 ZO DŇA 01.03.2024 K ZMLUVE MEDZI AKCIONÁRMI PÔVODNE ZO DŇA 24.03.2021
0,00 € National Development Fund II., a.s. Boataround.com, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o vstupe do práv a povinností z Akcionárskej zmluvy
Zmluva o vstupe do práv a povinností z Akcionárskej zmluvy
0,00 € National Development Fund II., a.s. OMNIA KLF, a. s.
19. Marec 2024
DODATOK Č. 2 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE uzavretej medzi uvedenými Zmluvnými stranami dňa 02.03.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.07.2020
DODATOK Č. 2 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE uzavretej medzi uvedenými Zmluvnými stranami dňa 02.03.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.07.2020
0,00 € National Development Fund II., a.s. OMNIA KLF a.s.
16. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o kúpe CP (NDF I., NDF II., NDF III.)
Dohoda o ukončení zmluvy o kúpe CP (NDF I., NDF II., NDF III.)
0,00 € National Development Fund II., a.s. National Development Fund I., s. r. o./ National Development Fund III., s. r. o.
30. Apríl 2024
Dodatok č. 4 ZO DŇA 30.04.2024 K ZMLUVE MEDZI AKCIONÁRMI
Dodatok č. 4 ZO DŇA 30.04.2024 K ZMLUVE MEDZI AKCIONÁRMI
0,00 € National Development Fund II., a.s. Boataround.com, a.s.
6. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Dohode akcionárov (Dostupný domov j.s.a.)
Dodatok č. 2 k Dohode akcionárov (Dostupný domov j.s.a.)
0,00 € National Development Fund II., a.s./ National Development Fund III., s. r. o./ National Development Fund I., s. r. o./ SLSP Social Finance, s.r.o./ Nadácia Slovenskej sporiteľne/ Dostupný Nájom j.s.a.
20. Máj 2024
Dohoda akcionárov o rozsahu účasti na zvýšení ZI
Dohoda akcionárov o rozsahu účasti na zvýšení ZI
0,00 € INOINVEST s.r.o. National Development Fund II., a.s.
10. Máj 2023
Zmluva o zriadení ZP k pohľadávkam
Zmluva o zriadení ZP k pohľadávkam - SIH - EE - PODNIKY - 05
675 000,00 € National Development Fund II., a.s. Enprotech a.s.
27. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 04 o poskytnutí úveru
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 04 o poskytnutí úveru
700 000,00 € National Development Fund II., a.s. Systeming, s.r.o.
30. Apríl 2024
SHARE TRANSFER AGREEMENT related to transfer of shares in Boataround.com, a.s
SHARE TRANSFER AGREEMENT related to transfer of shares in Boataround.com, a.s
1 247 357,29 € National Development Fund II., a.s. Reflex 3 SE
13. December 2023
Zmluva o úvere č. 1639/2023/ODDRF
1639/2023/ODDRF
1 400 000,00 € National Development Fund II., a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. SIH - EE - PODNIKY - 03 o poskytnutí úveru
SIH - EE - PODNIKY- 03 - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí úveru
Doplnená
3 530 000,00 € National Development Fund II., a.s. EKOTERM, s.r.o,